DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD THUỘC QUẢN LÝ CỦA BM LÝ THUYẾT & LSKT LÀM PHẦN KỸ THUẬT PHẦN KẾT CẤU

Các sinh viên trong danh sách chú ý xem danh sách của bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép (dán ở khoa Kiến trúc và Bộ môn kết cấu bê tông cốt thép) để biết thầy hướng dẫn. Phan KT-DATN K52-BETONG

THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 CHO KHOÁ 55KD     Thời gian: Từ 8h đến 16h chủ nhật ngày 15 tháng 04 năm 2012 Dụng cụ cần mang theo: giấy A1, bảng, thước kẻ, bút kim, bút chì,Continue reading “THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD”

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ đợt 2 Đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 52KD thuộc sự quản lý của bộ môn. Kế hoạch và nội dung cụ thể như sau: 1. Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 13 tháng 4 nămContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD”

THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD     Thời gian: Buổi chiều từ 2h – Thứ 2 ngày 19/03/2012. Riêng lớp chất lượng cao học buổi sáng từ 8h File : Thong bao VE GHI Lớp Thầy, cô phụ trách PhòngContinue reading “THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD”

KÊ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ kiểm tra tiến độ đợt 1 đồ án tốt nghiệp của các sinh viên khoá 52KD được phân công hướng dẫn tại bộ môn. Kế hoạch kiểm tra như sau: 1. Thời gian: 09h00 thứ 2 ngày 13 tháng 02 năm 2012 2. Địa điểm:Continue reading “KÊ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Kế hoạch và quy định làm Đồ án tốt nghiệp 52KD

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – ĐỢT 1  KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC (Cập nhật ngày 02 tháng 2 năm 2012) 1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN  (TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 42): ngày 09/01/2012 đến ngày 25/5/2012 – Tuần 22: Chiều thứ 3 tuần 22 (ngày 03/01/2012) Giao đồ án TN,Continue reading “Kế hoạch và quy định làm Đồ án tốt nghiệp 52KD”

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khoá 51KD làm tốt nghiệp đợt 2 thuộc sự quản lý của bộ môn. Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 06 tháng 01 năm 2012 Địa điểm: Văn phòng bộ môn Lý thuyếtContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2”

Thông báo về việc sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập

Sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập tại bộ môn phòng 509A1 Thời gian : 9h-11h30 ngày 26/12/2011 ( thứ 2)                                                                Bộ môn lý thuyết lịch sử kiến trúc

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN KHOÁ 52KD THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Theo phân công của khoa Kiếntrúc- Quy hoạch. Các sinh viên đã làm đồ án tổng hợp tại bộ môn LT&LSKT sẽ tiếp tục thực tập dưới sự hướng dẫn của các thầy trong  bộ môn. Thời gian thực tập từ 21/11 – 24/12/2011. Sinh viên tiếp tục làm iệc với thầy đã hứơng dẫnContinue reading “THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN KHOÁ 52KD THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiếm tra tiến độ lần 2 -Đồ án tốt nhiệp khoá 51KD đợt 2. Thời gian và nội dung kiểm tra như sau: Thời gian: 8h30 sáng thứ 5 ngày17-11-2011. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT phòng 509A1 Nội dung: Sinh viênContinue reading “THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2”