LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19 (ĐỢT THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo:

LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19 (ĐỢT THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

– Thời gian nộp : 9h00 sáng Thứ 6 ngày 15 tháng 05 năm 2015

– Địa điểm nộp:  P509- nhà A1- Trường Đại học xây dựng.

09 bạn SV thuộc LOPNV19 chú ý lịch để nộp Đồ án tổng hợp cho đúng lịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: