THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI DÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2015

Căn cứ trên công văn của khoa Kiến trúc – Quy hoạch, Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc xin thông báo với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp và đang làm tốt nghiệp tại bộ môn về chương trình đào tạo sỹ quan dự bị năm 2015. Đây là chương trình được triển khai hàng năm, dành cho các bạn có nguyện vọng tình nguyện tham gia khóa đào tạo sỹ quan dự bị.

TIÊU CHUẨN VÀ ĐỐI TƯỢNG
Nam công dân có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và không thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình (sinh viên đang làm tốt nghiệp khóa 55 cũng nằm trong nhóm đối tượng được đăng ký đào tạo sỹ quan dự bị năm 2015 nếu có nguyện vọng).
Có lý lịch rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, tốt nghiệp Đại học năm học 2014-2015 (ưu tiên sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá trở lên), là đảng viên hoặc đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2003/TTLT-BYT-BQP, ngày 17 tháng 10 năm 2011 về việc hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI
Nghĩa vụ: Thấy rõ nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quôc phòng khi có yêu cầu.
Quyền lợi: Theo thông tư 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2002, sinh viên đã tốt nghiệp đào tạo SQDB được phong quân hàm SQDB và được đăng ký vào ngạch dự bị động viên, được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên (các bạn đã qua chương trình đào tạo sỹ quan dự bị 4 tháng sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự trong thời bình), được hưởng một tháng lương với cấp bậc thiếu úy, khi thi tuyển công chức được cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi. Sau khóa học các trường quân sự giới thiệu sinh viên tốt nghiệp đào tạo SQDB trở về để các trường đại học tiếp tục giải quyết quyền lợi cho sinh viên.
Sinh viên có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ quân đội thì viết đơn tình nguyện gửi Bộ Quốc phòng. Hết thời hạn 2 năm, nếu sinh viên tiếp tục tình nguyện ở lại phục vụ trong quân đội, nếu quân đội có nhu cầu, thì được chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ để phục vụ quân đội lâu dài.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: