DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD THUỘC QUẢN LÝ CỦA BM LÝ THUYẾT & LSKT LÀM PHẦN KỸ THUẬT PHẦN KẾT CẤU

Các sinh viên trong danh sách chú ý xem danh sách của bộ môn Kết cấu bê tông cốt thép (dán ở khoa Kiến trúc và Bộ môn kết cấu bê tông cốt thép) để biết thầy hướng dẫn.

Phan KT-DATN K52-BETONG

THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THÔNG BÁO THI THIẾT KẾ NHANH 1 CHO KHOÁ 55KD

 

 

Thời gian: Từ 8h đến 16h chủ nhật ngày 15 tháng 04 năm 2012

Dụng cụ cần mang theo: giấy A1, bảng, thước kẻ, bút kim, bút chì, màu…..

Thong bao thiet ke nhanh

Lớp

Thầy, cô phụ trách

Phòng thi

Lớp

Thầy, cô phụ trách

Phòng thi

55KD1 Nguyễn Hồng Hương 105-106H1 55KD5 Trương Ngọc Lân

21-22 H2

55KD2 Đỗ Trọng Chung 107-108H1 55KD6 Lương Thị Hiền

23-24 H2

55KD3 Vũ Thị Ngọc Anh 109-110H1 55CLC Nguyễn Toàn Thắng

27 H2

55KD4 Nguyễn Mạnh Trí 111-112H1
Advertisement

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 52KD

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ đợt 2 Đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khóa 52KD thuộc sự quản lý của bộ môn. Kế hoạch và nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, thứ 6 ngày 13 tháng 4 năm 2012.

2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc, phòng 509-A1

3. Nội dung: Sinh viên cần mang toàn bộ khối lượng của đồ án dưới dạng các bản vẽ kỹ thuật sơ bộ gồm:

– Tổng mặt bằng

– Mặt bằng các tầng

– Các mặt cắt

– Cac mặt đứng

– Phối cảnh.

Khổ giấy thể hiện từ A3 trở lên

4. Thành phần: Tất cả các sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp khóa 52KD (gồm cả các sinh viên khóa cũ cùng làm với khóa 52) thuộc sự quản lý của bộ môn LT&LSKT và các thầy hướng dẫn.

5. Danh sách phân công kiểm tra cụ thể sẽ được dán tại VP bộ môn LT&LSKT vào ngày kiểm tra.

Rất mong các thầy và các bạn sinh viên đến đầy đủ, đúng giờ. Sinh viên không đến kiểm tra nếu không có lý do chính đáng sẽ bị đình chỉ làm đồ án tốt nghiệp.

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC.

THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD

KHOA KIẾN TRÚC VÀ QUY HOẠCH

BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

THÔNG BÁO VẼ GHI KHOÁ 55KD

 

 

Thời gian: Buổi chiều từ 2h – Thứ 2 ngày 19/03/2012. Riêng lớp chất lượng cao học buổi sáng từ 8h

File : Thong bao VE GHI

Lớp Thầy, cô phụ trách

Phòng học

Lớp Thầy, cô phụ trách

Phòng học

55KD1 Nguyễn Bá Minh

44-H2

55KD5 Trương Ngọc Lân 43H2
55KD2 Nguyễn Hồng Hương

44-H2

55KD6 Lương Thị Hiền 43H2
55KD3 Vũ Thị Ngọc Anh

42H2

55QH1 Nguyễn Đình Thi

603-605H1

55KD4 Nguyễn Mạnh Trí

42H2

55QH2 Đỗ Trọng Chung

603-605H1

55CLC Nguyễn Toàn Thắng

904TN

KÊ HOẠCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 52KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ kiểm tra tiến độ đợt 1 đồ án tốt nghiệp của các sinh viên khoá 52KD được phân công hướng dẫn tại bộ môn.
Kế hoạch kiểm tra như sau:
1. Thời gian: 09h00 thứ 2 ngày 13 tháng 02 năm 2012
2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT phòng 509-A1
3. Nội dung:
Sinh viên trình bày với thầy giáo kiểm tra các nội dung sau:
– Tên đề tài.
– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết: cáo đầy đủ các chỉ tiêu kiến trúc-quy hoạch (diện tích các phòng chức năng, mật độ, chiều cao, khoảng lùi…)
– Các bản đồ khu đất : gồm bản đồ vị trí, bản đồ lô đất 1/500 (bắt buộc), các bản đồ quy hoạch có liên quan, nếu có.
– Phương án sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình.
– Đăng ký nguyện vọng phần kỹ thuật cho đồ án đã thốn nhất với thầy hướng dẫn( gồm các lĩnh vực: Nội thất, kết cấu công trình, Vật lý kiến trúc, san nền, giao thông, cảnh quan).

Đề nghị tất cả các bạn sinh viên có mặt đầy đủ đúng giờ. Bộ môn chỉ kểm tra đến 11h00. Quá thời gian trên sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Danh sách sinh viên dự kiểm tra xem dưới đây
DSSV TN K52-LT&LSKT kiem tra tien do dot 1

Kế hoạch và quy định làm Đồ án tốt nghiệp 52KD

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – ĐỢT 1

 KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC

(Cập nhật ngày 02 tháng 2 năm 2012)


1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN

 (TUẦN 23 ĐẾN TUẦN 42): ngày 09/01/2012 đến ngày 25/5/2012

– Tuần 22: Chiều thứ 3 tuần 22 (ngày 03/01/2012) Giao đồ án TN, công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

– Tuần 23: Làm việc theo danh sách chia về các bộ môn

– Tuần 28: (từ ngày 13/02/2012 đến 17/2/2012): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM

Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 1: 

– Tên đề tài.

– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch).

– Bản đồ khu đất (gồm bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng 1/500).

– Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình (với BMDD, LT, CN), sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian (với BMQH, KTCQ).

– Đăng ký phần kỹ thuật cho đồ án (Nội thất, kết cấu, VLKT, CQ, hạ tầng với đề tài công trình- hạ tầng- quy hoạch, Đánh giá tác động môi trường với đề tài Quy hoạch – Công nghiệp).

 – Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 2 và điểm chấm sơ khảo.

– Tuần 36: (từ ngày 09/4/2012 đến 13/4/2012): Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM

Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2:

– Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng,  mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình. Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.

– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 1 và điểm chấm sơ khảo.

2. CHẤM SƠ KHẢO

– Tuần 43: (từ ngày 28/5/2012 đến 01/6/2012) Chấm sơ khảo tại các Bộ môn chuyên ngành.

Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 quyển thuyết minh cho bộ môn trong ngày bảo vệ sơ khảo.

3. BẢO VỆ TỐT NGHIỆP

– Tuần 44 (từ ngày 04/6/2012 đến 08/6/2012) Bảo vệ chính thức Đồ án tốt nghiệp.

Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 thuyết minh cho Hội đồng trong ngày bảo vệ tốt nghiệp.


Chú ý: 

– SV vắng các đợt kiểm tra tiến độ không có lý do chính đáng, BM lập danh sách gửi về Khoa để đình chỉ ĐATN.

– SV tự ý bỏ ĐATN mà không có sự đồng ý của GVHD cũng sẽ bị đình chỉ một năm và chỉ được làm cùng với khóa tiếp theo (không được làm đợt tiếp theo).

– Ngày, giờ, địa điểm cụ thể chấm Sơ khảo và Bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo tại VPKhoa và VP các Bộ môn chuyên ngành.


——————————–

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOÁ 52-KD LÀM TT NGHIP TI B MÔN LÝ THUYT & LCH S KIN TRÚC

(Cập nhật ngày 02 tháng 2 năm 2012)

TT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GHI CHÚ

THẦY HƯỚNG DẪN

2024852

Vũ Thị Minh

Đức

52KD2

Thầy

Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

6SV

2007852

Lê Đức

Bình

52KD2

2022552

Trần Thanh

Tâm

52KD2

2060652

Đỗ Xuân

Thao

52KD5

2092452

Phạm Thanh

Hưng

52KD5

2117351

Phùng Văn

Quyền

51KD5

2072552

Chu Đại

Toàn

52KD1

2005352

Hồ Đức

Anh

52KD2

Đủ điều kiện sau 17-1

2059352

Đào Văn

Dũng

52KD2

Thầy

Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

9SV

2045152

Nguyễn Văn

Đoàn

52KD3

2060452

Đỗ Xuân

Tuấn

52KD7

2074052

Trần Minh

Thuấn

52KD2

 

2041852

Nguyễn Minh

Đức

52KD4

2029052

Đỗ Tiến

Đức

52KD8

2109352

Bùi Xuân

Năng

52KD2

Đủ điều kiện sau 17-1

2107952

Nguyễn Bá

Hậu

52KD2

2069652

Phạm Thành

Nam

52KD4

2111952

Nguyễn Viết

Hội

52KD3

Thầy

Đỗ Trọng Hưng

0913224693

9SV

2011752

Bùi Trường

Long

52KD3

2113252

Nguyễn Văn

Huy

52KD3

2002052

Trần Xuân

Bách

52KD4

2096452

Hà Đức

Cương

52KD8

2104552

Nguyễn Phùng

Thanh

52KD3

Đủ điều kiện sau 17-1

2019952

Dương Văn

Long

52KD3

2054252

Đặng Huy

Huấn

52KD3

2100052

Hoàng Anh

Đức

52KD3

2103452

Nguyễn Thanh

Huyền

52KD4

Thầy

Nguyễn Bá Minh

Đt:0953018104

9SV

2001252

Nguyễn Minh

Khánh

52KD4

2016352

Nguyễn Ngọc

Quang

52KD4

2114852

Hoàng Minh

Tôn

52KD4

2083452

Nguyễn Hữu

Trung

52KD4

2027552

Phạm Trung

Hiếu

52KD5

2082952

Nguyễn Việt

Hùng

52KD5

Đủ điều kiện sau 17-1

2058452

Nguyễn Đình

Linh

52KD4

2000552

Ngô Huy

Thành

52KD4

2022152

Nguyễn Thuý

Hằng

52KD4

Thầy Tôn Đại

Đt:0913204477

7SV

2024352

Bùi Thị

Phin

52KD4

2100852

Lê Xuân

Hoàng

52KD5

2042752

Phạm Hồng

Thịnh

52KD5

2079352

Nguyễn Thành

Luân

52KD5

2115952

Lê Minh Hoàng

Long

52KD5

2040252

Nguyễn Thị Thu

Hằng

52KD4

Đủ điều kiện sau 17-1

2086052

Phạm Thị Bích

Ngọc

52KD6

Thầy

Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

10SV

2043152

Đỗ Thị

Nhiên

52KD6

2026952

Đoàn Thùy

Dung

52KD1

2109052

Tăng Văn

Thái

52kd2

2094150

Nguyễn Trần

Bách

50KD4

2090952

Nguyễn Trọng

Thưởng

52KD1

2091452

Phạm Văn

Thiệu

52KD7

Đủ điều kiện sau 17-1

2112250

Phạm Sỹ

Vinh

50KD6

2045652

Nguyễn Thanh

Sơn

52KD2

2035752

Phạm Quang

Hoà

52KD6

2119652

Đặng Thị

Thương

52KD1

Thầy

Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

7SV

2095352

Nguyễn Hải

Nhân

52KD6

2046852

Nguyễn Mạnh

Quân

52KD6

2010452

Lâm Hồng

Phượng

52KD6

2088652

Đào Anh

Tuấn

52KD7

2024152

Trần Sỹ

Thụ

52KD3

2080250

Trần Tiến

Dũng

50KD3

Đủ điều kiện sau 17-1

2109051

Lê Hồng

Bình

51KD3

Th.Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

3SV

2002652

Hoàng Văn

Quyền

52KD7

2020352

Nguyễn Hải

Phong

52KD5

2003552

Đinh Huy

Đạt

52KD8

T.Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

2069652

Phạm Thành

Nam

52KD4

2042152

Nguyễn Tuấn Hoàng

Long

52KD8

T.Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

2089052

Phạm Ngọc

Thái

52KD8

2050052

Nguyễn Phụ

Thành

52KD8

Đủ điều kiện sau 17-1

 

TỔNG CỘNG: 67 SV

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức sơ khảo đồ án tốt nghiệp cho các sinh viên khoá 51KD làm tốt nghiệp đợt 2 thuộc sự quản lý của bộ môn.
Thời gian: 8h00 thứ 6 ngày 06 tháng 01 năm 2012
Địa điểm: Văn phòng bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc P509-A1
Nội dung: Sinh viên bảo vệ đồ án trước hội đồng của bộ môn
Yêu cầu: Sinh viên trình bày toàn bộ khối lượng của đồ án trên 8-10 tờ A0 (không kể phần kỹ thuật)
Danh sách sinh viên xem tại đây 

TT

MSSV

HỌ (ĐỆM)

TÊN

LỚP

TÊN ĐỀ TÀI

 

PHẦN KỸ THUẬT

1.    

2007251

Vũ Việt

Hiền

51KD2

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định quy mô 700 giường

 

Cảnh quan

2.    

2037851

Hoàng Ngọc

Hiếu

51KD2

Tổ hợp ở,văn phòng, TTTM Mỗ Lao

 

Nội thất

3.    

2011250

Nguyễn Khánh

Tùng

50KD4

TH văn phòng, TTTM Mỗ Lao

 

Nội thất

4.    

2053950

Trần Văn

Duy

50KD4

TH văn phòng, TTTM Mỗ Lao

 

Nội thất

5.    

2006850

Trịnh Tùng

Dương

50KD5

QH khu resort Ngòi Hoa – Hoà Bình

 

Cảnh quan

6.    

2026350

Phạm Quang

Khánh

50KD5

QH khu resort Ngòi Hoa – Hoà Bình

 

Cảnh quan

7.    

2112250

Nguyễn Sỹ

Vinh

50KD6

Khách sạn…. – Trần Duy Hưng – Hà Nội

 

Nội thất

8.    

2030449

Nguyễn Công

Minh

49KD6

Trường THPT chuyên Bắc Ninh

 

VLKT

9.    

2046151

Phùng Thế

Trưởng

51KD7

Bảo tang Hùng Vương

 

Nội thất

10.    

2094451

Thái Việt

Cường

51KD7

Trung tâm thương mại và VP thành phố Vinh

 

Nội thất

11.    

2089249

Tấn Mạnh

Cảnh

49KD3

Chung cư cao cấp Green City Hàm Tử- TPHCM

 

VLKT

12.    

2096151

Nguyễn Trường

Sơn

51KD8

Khách sạn biển Vân Đồn

 

Nội thất

13.    

2102951

Nguyễn Quang

Đức

51KD9

Khách sạn Đồ Sơn- Hải Phòng

 

Nội thất

Thông báo về việc sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập

Sinh viên 52KD nộp báo cáo thực tập tại bộ môn phòng 509A1

Thời gian : 9h-11h30 ngày 26/12/2011 ( thứ 2)

                      

 

                                      Bộ môn lý thuyết lịch sử kiến trúc

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CHO SINH VIÊN KHOÁ 52KD THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Theo phân công của khoa Kiếntrúc- Quy hoạch. Các sinh viên đã làm đồ án tổng hợp tại bộ môn LT&LSKT sẽ tiếp tục thực tập dưới sự hướng dẫn của các thầy trong  bộ môn.

Thời gian thực tập từ 21/11 – 24/12/2011.

Sinh viên tiếp tục làm iệc với thầy đã hứơng dẫn đồ án tổng hợp của mình.

Danh sách phân công xem tại đây

Đề cương thực tập xem tại đây

THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOÁ 51KD ĐỢT 2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiếm tra tiến độ lần 2 -Đồ án tốt nhiệp khoá 51KD đợt 2. Thời gian và nội dung kiểm tra như sau:

  1. Thời gian: 8h30 sáng thứ 5 ngày17-11-2011.
  2. Địa điểm: Văn phòng bộ môn LT&LSKT phòng 509A1
  3. Nội dung:

Sinh viên cần trình bày với thầy kiểm tra toàn bộ khối lượng bản vẽ trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm :

–        Đối với đồ án thiết kế công trình: Tổng mặt bằng, các mặt bằng, các mặt cắt, các mặt đứng, phối cảnh, tiểu cảnh .

–        Đối với đồ án quy hoạch: Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, các bản vẽ công trình kiến trúc lựa chọn thiết kế.

    Đề nghị các bạn sinh viên tham dự đầy đủ. Sinh viên nào vắng mặt sẽ bị đình chỉ làm tốt nghiệp

    Danh sách sinh viên dự kiểm tra tiến độ xem tại đây