DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CÙNG KHÓA 53KD TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA CŨ HỌC LẠI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MON LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

GHI CHÚ

2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1 Thầy  Nguyễn  Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

4SV

2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5
2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7
2003652 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 53KD1
2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7 Thầy  Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

3SV

2104752 NGÔ QUÝ HOÀN 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2109250 NGUYỄN THANH PHI 51KD7 Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2091250 VŨ HÙNG DƯƠNG 51KD8 Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908. 

2080551 NGUYỄN TIẾN THỊNH 51KD4
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4 Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999. 

3SV

2099252 BÙI THÀNH LUÂN 53KD5
2097552 NGUYỄN ANH THẮNG 52KD6
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6 Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

4SV

2043651 NGUYỄN VĂN THÀNH 52KD6
2092551 PHẠM VĂN TÙNG 52KD7
2039651 ĐINH QUỐC BÌNH 52KD7
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

5SV

2016551 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 51KD1
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2042350 NGUYỄN ANH TUẤN 50KD1
2056050 TẠ TRẦN KHƯƠNG DUY 52KD7
2088351 CÙ MINH PHƯƠNG 53KD8 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

4sv

2108751 HOÀNG VIỆT DŨNG 51KD5
2067552 VŨ THÁI THƯỢNG 52KD8
2032252 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 52KD8

Sinh viên liên hệ trực  tiếp  với thầy hướng dẫn theo số địện thoại ở trên để xác định lịch làm việc. Các thông báo xem trên trang web của bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc : https://ltlskt-dhxd.com/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: