KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

 KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 (THÁNG 8-2012) KHOÁ 52KD NGÀNH KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

1. THỜI GIAN LÀM TỐT NGHIỆP: 19 TUẦN
(TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 20): ngày 13/8/2012 đến ngày 29/12/2012
– Tuần 01 (từ ngày 13/8/2012 đến 18/8/2012): Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp
– Tuần 02 (từ ngày20/8/2012 đến ngày 25/8/2012): Làm việc theo danh sách phân công GVHD về các bộ môn
– Tuần 06: (từ ngày 17/9/2012 đến 22/9/2012): Kiểm tra tiến độ đợt 1 tại BM Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 1:
– Tên đề tài.
– Nhiệm vụ thiết kế chi tiết (có đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, kiến trúc, quy hoạch).
– Bản đồ khu đất ( gồm bản đồ vị trí và bản đồ hiện trạng 1/500).
– Sơ phác tổng mặt bằng và hình khối công trình (với BMDD, BMLT&LS, CN), sơ phác quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian (với BMQH, KTCQ).
– Đăng ký phần kỹ thuật cho đồ án (Nội thất, kết cấu, VLKT, CQ, hạ tầng với đề tài công trình- hạ tầng- quy hoạch, Đánh giá tác động môi trường với đề tài Quy hoạch – Công nghiệp).
– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 2 và điểm chấm sơ khảo.
– Tuần 14: (từ ngày 12/11/2012 đến 17/11/2012) : Kiểm tra tiến độ đợt 2 tại BM
Nội dung kiểm tra tiến độ đợt 2:
– Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện chính thức đồ án gồm: Các bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh đối với đồ án công trình. Các bản vẽ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết, giao thông, cảnh quan, công trình kiến trúc đối với đồ án quy hoạch.
– Bộ môn đánh giá điểm cùng với điểm kiểm tra tiến độ đợt 1 và điểm chấm sơ khảo.

2. CHẤM SƠ KHẢO
– Tuần 21 (từ ngày 31/12/2012 đến 05/01/2013)
Sinh viên nộp 01CD và 01 quyển thuyết minh cho bộ môn trong ngày bảo vệ sơ khảo.
3. BẢO VỆ TỐT NGHIỆP
– Tuần 22 (từ ngày 07/01/2013 đến 12/01/2013).
Sinh viên nộp 01 đĩa CD và 01 thuyết minh cho Hội đồng trong ngày bảo vệ tốt nghiệp.

Chú ý:
– SV vắng các đợt kiểm tra tiến độ không có lý do chính đáng, BM lập danh sách gửi về Khoa để đình chỉ ĐATN.
– SV tự ý bỏ ĐATN mà không có sự đồng ý của GVHD cũng sẽ bị đình chỉ một năm và chỉ được làm cùng với khóa tiếp theo (không được làm đợt tiếp theo).
– Ngày, giờ chấm cụ thể sơ khảo và bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên xem thông báo tại VPKhoa và VP các Bộ môn chuyên ngành.

Hà nội, ngày 25 tháng 8 năm 2012

KHOA KIẾN TRÚC & QUY HOẠCH

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: