THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHÓA 53KD CỦA BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức thu bài và bảo vệ đồ án tổng hợp cho sinh viên khóa 53KD thuộc sự hướng dẫn của bộ môn. Kế hoạch như sau

1. Thời gian : 8h00 thứ 7 ngày 24/11/2012

2. Địa điểm: Phòng 601,602.603.609 nhà H1

3. Nội dung: Sinh viên trình bày đồ án trước các hội đồng bằng các bản vẽ khổ A0. Số lượng không quá 08 bản vẽ. Trước khi bảo vệ tại hội đồng , sinh viên phải có chữ kỹ của thầy hướng dẫn trên bản vẽ. Trong trường hợp không có chữ kí của giáo viên hướng dẫn sẽ không được bảo vệ đồ án.

Yêu cầu các bạn sinh viên đến trước giờ bảo vệ 15 phút, tự chuẩn bị các bảng gỗ cứng để căng bản vẽ.

Sinh viên không có mặt hoặc không được bảo vệ sẽ không có điểm.

4. Danh sách hội đồng như sau:

HỘI ĐỒNG I – PHÒNG 601H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2109753 NGUYỄN THÙY AN 53KD2 Thầy Nguyễn Bá Minh

Đt:01653219897

 

2100753 TRẦN VĂN DƯ­ƠNG 53KD2
2045653 NGUYỄN VĂN ĐẠO 53KD2
2033153 LÊ THỊ HƯ­ƠNG 53KD2
2013053 ĐẶNG THỊ THU HUYỀN 53KD2
2094853 LÊ ĐỨC LINH 53KD2
2039453 NGUYỄN VĂN QUANG 53KD2
2046453 NGUYỄN CHÍ TÂM 53KD2
2101953 TRẦN CÔNG THƯ­ƠNG 53KD2
2042252 VŨ NGỌC NGHĨA 52KD7
2104752 NGÔ QUÝ HOÀN 52KD8
2095951 NGUYỄN HOÀNG LONG 53KD2
2048453 HOÀNG THỊ LINH GIANG 53KD3 Thầy Nguyễn Mạnh Trí

Đt:0903451088

 

2103353 CAO ANH ĐAM SAN 53KD3
2088351 CÙ MINH  PHƯƠNG 53KD8
2075653 VŨ VIỆT TIẾN 53KD8
2111851 LÊ  VĂN  TUÂN 53KD8
2122453 NGUYỄN THỊ VÂN 53KD8
2088351 CÙ MINH PHƯƠNG 53KD8
2108751 HOÀNG VIỆT DŨNG 51KD5
2067552 VŨ THÁI THƯỢNG 52KD8
2032252 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 52KD8
2057653 LÊ MINH NGUYỆN 53KD7 Thầy Trần Quốc Bảo

Đt:0903255640

 

2044553 TRẦN NGỌC TÂN 53KD7
2070453 ĐẶNG VĂN TRƯ­ỜNG 53KD7
2014353 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD7

HỘI ĐỒNG II – PHÒNG 602H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

 

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2060053 V­ƯƠNG ĐÌNH TẤN 53KD4 Thầy Nguyễn Toàn Thắng

Đt: 0903229908

 

 

 

 

2096053 VŨ NGỌC THÁI 53KD4
2018753 HOÀNG BÁ TRUNG 53KD4
2108453 LÊ VĂN AN 53KD5
2096653 TRẦN TRUNG HIẾU 53KD5
2114653 TRẦN VĂN HIẾU 53KD5
2033453 KHỔNG THỊ BÌNH MINH 53KD5
2075753 TRẦN ĐẠI NGHĨA 53KD5
2091250 VŨ HÙNG DƯƠNG 51KD8
2080551 NGUYỄN TIẾN THỊNH 51KD4
2097953 LÊ NGỌC ANH 53KD3 Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

 

2016953 PHẠM THU HƯ­ƠNG 53KD3
2087753 ĐÀO THANH TÙNG 53KD3
2025453 LÂM MAI PH­ƯƠNG 53KD8
2099253 PHẠM MINH GIANG 53KD7
2029853 PHẠM VĂN NAM 53KD7
2058352 NGUYỄN ANH QUYỀN 52KD7
2016551 NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY 51KD1
2048950 TRẦN HUỲNH ANH 50KD5
2042350 NGUYỄN ANH TUẤN 50KD1
2056050 TẠ TRẦN KHƯƠNG DUY 52KD7
2027253 TRẦN QUANG TRUNG 53KD2 Thầy Tôn Đại

Đt:0913204477

 

2001953 TRẦN ĐỨC TÚ 53KD2
2041453 TĂNG VĂN TÙNG 53KD2
2017653 MAI VĂN HUY 53KD8
2002553 NGUYỄN QUANG HUY 53KD8
2048853 HOÀNG THUỲ LINH 53KD8

HỘI ĐỒNG III – PHÒNG 603H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2081053 NGÔ DUY HUY 53KD3 Thầy Đỗ Trọng Hưng

Đt: 0913224693

 

 

 

2090053 VŨ VĂN LÂM 53KD3
2035353 ĐÀO HOÀNG SƠN 53KD3
2102553 NGUYỄN MẠNH TUẤN 53KD3
2075053 VŨ ĐỨC GIA 53KD4
2044851 NGUYỄN HOÀNG  HIỆP 53KD4
2048753 LÊ VĂN NAM 53KD4
2078253 NGUYỄN VĂN QUYỀN 53KD4
2109250 NGUYỄN THANH PHI 51KD7
2061750 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 50KD3
2031053 ĐINH QUANG THUẬN 53KD3 Thầy Nguyễn Đình Thi

Đt: 0983599329

 

2102853 NGUYỄN HỮU THÁI 53KD5
2033853 HOÀNG ANH TÚ 53KD5
2006553 NGUYỄN ANH TUẤN 53KD5
2007853 NGUYỄN QUANG DUY 53KD6
2089253 HÀ THỊ BÍCH ĐÀO 53KD6
2103553 NGUYỄN MINH ANH 53KD6
2062953 NGUYỄN THỊ LY 53KD6
2075152 TRẦN QUANG HẢI 52KD6
2043651 NGUYỄN VĂN THÀNH 52KD6
2092551 PHẠM VĂN TÙNG 52KD7
2039651 ĐINH QUỐC BÌNH 52KD7
2090353 NGUYỄN CAO CƯ­ỜNG 53KD8 Cô Nguyễn Hồng Hương

Đt:0982000227

2024753 ĐỖ HẢI ĐỒNG 53KD8

HỘI ĐỒNG IV – PHÒNG 609H1

THỜI GIAN 8H00 THỨ 7 NGÀY 24/11/2012

TT MSSV HỌ TÊN SV LỚP THẦY HƯỚNG DẪN
2107453 TRẦN ĐÌNH HÒA 53KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

 

2029053 PHẠM QUÝ NAM 53KD1
2080253 BÙI CÔNG NGUYÊN 53KD1
2011253 TẠ VIỆT QUANG 53KD1
2103953 PHẠM HOÀNG THÔNG 53KD1
2076253 VƯ­ƠNG VĂN THUẦN 53KD1
2053053 NGUYỄN LƯƠNG TRUYỀN 53KD1
2047153 TRƯ­ƠNG VĂN VIỆT 53KD1
2132449 HOÀNG LÊ DŨNG 49KD1
2084551 VŨ TRUNG DŨNG 51KD5
2035451 NGUYỄN HUY HÙNG 52KD7
2003652 NGUYỄN NGỌC HƯƠNG 53KD1
2085053 PHẠM ĐÌNH HANH 53KD2 Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

 

2067053 TẠ VĂN VÕ 53KD2
2059453 PHẠM XUÂN LINH 53KD2
2026153 MAI THU HƯ­ƠNG 53KD6
2115653 DƯ­ƠNG MINH LUÂN 53KD6
2121653 LÊ HOÀI SƠN 53KD6
2019253 NGUYỄN QUANG TUẤN 53KD6
2021153 PHẠM NGỌC TUẤN 53KD6
2069353 VŨ NGỌC CẢNH 53KD7
2113153 NGUYỄN VĂN ĐOÁN 53KD7
2035652 NGÔ QUÝ KHOA 52KD4
2099252 BÙI THÀNH LUÂN 53KD5
2097552 NGUYỄN ANH THẮNG 52KD6
2024453 VŨ VIỆT CÔNG 53KD8 Cô Vũ Ngọc Anh

Đt:0904449103

2112753 LÊ MINH CƯ­ỜNG 53KD8

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: