DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC LẠI ĐỒ ÁN DD2 LỚP MỞ THÊM NĂM 2013

TT

MSSV

HỌ TÊN SV

LỚP

THẦY HƯỚNG DẪN

  1.  

2018953

NGUYỄN CÔNG BẰNG

55KD5

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

Đt: 0912474529

 

  1.  

2174756

LÊ VĂN ĐƯỢC

56KD4

  1.  

2031756

ĐỖ ĐĂNG DƯƠNG

56QH1

  1.  

2184655

BADAMSUREN E.BAYAR

56KD2

Thầy Trương Ngọc Lân

Đt: 0912101142

  1.  

2098450

PHẠM VĂN LÂM

52KD4

  1.  

2035353

ĐÀO HOÀNG SƠN

53KD3

Thầy Đỗ Trọng Chung

Đt: 0916636999

  1.  

2089751

LÊ NGỌC THANH

51KD9

 

Sinh viên có tên trong danh sách phân công liên hệ trực tiếp với thầy theo số điện thoại trong bảng phân công để nhận đề và lên lịch làm việc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: