THÔNG BÁO LỊCH RA ĐỀ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO LỚP HỌC LẠI LOPHL-10 NĂM 2013

Thay mặt khoa Kiến trúc – Quy hoạch, bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức buổi ra đề Đồ án tổng hợp cho lớp học lại LOPHL-10 năm 2013. Đề nghị các bạn sinh viên đã có tên trong danh sách đăng ký học lại Đồ án tổng hợp đến dự .

Thời gian : 8h30 sáng thứ 3 ngày 5/3/2013

Địa điểm : Phòng 21- H2

Khu đất thực hiện đồ án download tại đây

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: