THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LẠI ĐỒ ÁN 1 VÀ 2 HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2012-2013

DANH SÁCH HỌC ĐỒ ÁN 1,2 HK 3- Năm học 12-13

 DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN ”ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1”  (351616) nhóm LOP17

STT

MÃ SV

HỌ TÊN SV

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

2068756

Trần Văn Dũng

56KD3

2

2217556

Trần Văn Lệnh

56QH1

3

2201256

Đặng Đức Long

56KD2

Thầy Nguyễn Văn Đỉnh

4

2044752

Đôn Minh Quân

53KD4

ĐT: 0912 474 529

5

2134556

Trần Văn Tuấn

56KD3

 06 SV

6

2074053

Bùi Văn Tuyên

53KD3

Đề và khu đất đồ án 1 lấy ở đây—->Do an 1 hoc lai-Quan giai khat

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN ”ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 2”  (351617)

 

 

nhóm LOP17

 

 

STT

MÃ SV

HỌ TÊN SV

LỚP

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

1

2108851

Trịnh Việt Dũng

52KD5

2

2010356

Hoàng Hải Dương

56KD3

Thầy Trương Ngọc Lân

3

2098450

Phạm Văn Lâm

52KD4

ĐT: 0912 101 142

4

2044752

Đôn Minh Quân

53KD4

04 SV

5

2044553

Trần Ngọc Tân

53KD7

Thầy Nguyễn Đình Thi

6

2013456

Đỗ Xuân Thắng

56KD2

ĐT: 091716 99 29

7

2019953

Lương Thành Trung

53KD5

03 SV

8

2052256

Đào Xuân Trường

56QH1

 

9

2097455

Lê Văn Trường

55QH2

Thầy Đỗ Trọng Chung

10

2148754

Lâm Văn Tuấn

54QH1

ĐT: 0916 636 999

11

2059150

Ngô Mạnh Tuấn

51KD2

04 SV

Đề và khu đất đồ án 2 lấy tại đây—>do an 2 hoc lai – truong hoc

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc đã tổ chức học lại đồ án 1 và 2 đợt Học kỳ 3 theo danh sách dán tại văn phòng Khoa Kiến Trúc và văn phòng Bộ môn 509A1 từ tuần 41, tuy nhiên đến nay là tuần 43 hầu hết các bạn sinh viên trong danh sách học lại vẫn chưa đến gặp thầy hướng dẫn để nhận đề và lịch làm việc.

Thời gian hướng dẫn chỉ còn đến tuần 46 (29/6/2013) . Vì vậy bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc lưu ý các bạn trong các danh sách dưới đây liên hệ ngay với thầy hướng dẫn để hoàn thành môn học. Đề và khu đất có thể download phía dưới danh sách

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: