DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KTS KHÓA 53KD – ĐỢT 2 TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC (cập nhật ngày 26/09/2013)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP GVHD GHI CHÚ
1 2111053 Nguyễn Văn Hùng 53KD2 Thầy NGUYỄN VĂN ĐỈNH              Số ĐT: 0912 474 529
2 2104151 Lê Hữu Thịnh 51KD6
3 2121653 Lê Hoài Sơn 53KD6
4 2084451 Phạm Vũ Trang 51KD6
5 2011353 Đỗ Duy Mạnh 53KD1 Mới bổ sung
6 2033253 Đỗ Mai Quốc Anh 53KD7
7 2060451 Nguyễn Toàn Linh 51KD1
8 2111152 Nguyễn Văn Hoàng 52KD5 Thầy NGUYỄN BÁ MINH                Số ĐT: 0995 893 105
9 2004353 Hoàng Thế Huy 53KD5
10 2029353 Vũ Văn Cường 53KD2 Mới bổ sung
11 2157248 Lê Đức Thọ 48KD4 Thầy ĐỖ TRỌNG HƯNG                 Số ĐT: 0913 224 693
12 2087653 Nguyễn Trần Minh 53KD1
13 2123853 Phạm Quốc Anh 53KD7
14 2113153 Nguyễn Văn Đoán 53KD7
15 20850.53 Phạm Đình Hanh 53KD2 Mới bổ sung
16 2039653 Nguyễn Phong Nhã 53KD8 Thầy NGUYỄN TOÀN THẮNG           Số ĐT: 0903 229 908
17 2064753 Nguyễn Văn Hiệp 53KD7
18 2026753 Tô Hoàng Ngọc 53KD3
19 2016553 Lê Anh Tuấn 53KD3
20 21077.53 Đặng Thanh Hào 53KD2 Thầy TÔN ĐẠI                                Số ĐT: 0913 204 477 Bm KTCN chuyển sang
21 20563.53 Lê Huy Long 53KD2
22 2041453 Tăng Văn Tùng 53KD2
23 2039952 Dương Thành Nam 52KD6 Bm QH chuyển sang
24 2081251 Bùi Anh Đức 52KD8
25 2108453 Lê Văn An 53KD5
26 2000153 Phạm Minh Hoàng 53KD3  Thầy NGUYỄN ĐÌNH THI                Số ĐT: 0917 169 929 Mới bổ sung

Tổng cộng: 26 SV

Kế hoạch làm tốt nghiệp xem ở đây —> Ke hoach & Quy dinh lam DATN K53-dot 2 (9-2013)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: