THÔNG BÁO VỀ BUỔI THI MÔN ”THIẾT KẾ Ý TƯỞNG” LỚP 56 QH

 Bộ môn LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC thông báo:

BUỔI THI MÔN ”THIẾT KẾ Ý TƯỞNG” LỚP 56QH

– Thời gian: Tiết 1 đến tiết 12 Thứ 4 ngày 04/12/2013 (tuần 17)

– Phòng thi: P01-04-05 nhà C4

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: