THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỈNH SỬA BÀI VÀ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD

Các bạn sinh viên đã bảo vệ sơ khảo đồ án tốt nghiệp 54KD tại bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc chú ý: Các bản vẽ chỉnh sửa sau khi bảo vệ sơ khảo phải xin chữ ký của thầy hướng dẫn và lấy lại dấu xác nhận tại bộ môn LýContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỈNH SỬA BÀI VÀ ĐÓNG DẤU XÁC NHẬN SƠ KHẢO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 54KD”

Advertisement