THÔNG BÁO VỀ BUỔI KIỂM TRA CUỐI MÔN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV18) NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI HƯỚNG DẪN

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo. Tất cả các bạn sinh viên thuộc nhóm học lại Đồ án tổng hợp lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn cần phải đến dự buổi kiểm tra cuối môn học để xét điều kiện nộp bài.    Thời gian kiểm traContinue reading “THÔNG BÁO VỀ BUỔI KIỂM TRA CUỐI MÔN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV18) NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI HƯỚNG DẪN”

Advertisement