THÔNG BÁO KHẨN: THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA CUỐI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV18 NHÓM THÀY THI

Do thầy Nguyễn Đình Thi đi công tác vắng nên buổi kiểm tra cuối môn của nhóm đồ án tổng hợp học lại lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn sẽ đổi ngày kiểm tra sang 10h00 sáng thứ 2 ngày 30/6/2014 ( Lịch cũ 8h00 sáng thứ 6 ngày 27/6/2014). Rất mongContinue reading “THÔNG BÁO KHẨN: THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA CUỐI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV18 NHÓM THÀY THI”

Advertisement