THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 54 THÁNG 6-2014

Khoa Kiến trúc Quy hoạch sẽ tổ chức bảo vệ tốt nghiệp chính thức cho sinh viên khóa 54KD vào 8h00 sáng ngày 17 tháng 6 năm 2014 như lịch đã thông báo qua trang web và dán trong bảng thông báo của văn phòng khoa Kiến trúc Quy hoạch. Các bạn sinh viên lưuContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 54 THÁNG 6-2014”

Advertisement