THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO VỆ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC KHÓA 54 THÁNG 6-2014

Khoa Kiến trúc Quy hoạch sẽ tổ chức bảo vệ tốt nghiệp chính thức cho sinh viên khóa 54KD vào 8h00 sáng ngày 17 tháng 6 năm 2014 như lịch đã thông báo qua trang web và dán trong bảng thông báo của văn phòng khoa Kiến trúc Quy hoạch. Các bạn sinh viên lưu ý có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Tòan khoa sẽ tổ chức thành 15 hội đồng bảo vệ tại Nhà thí nghiệm và nhà H1. Các sinh viên se được sắp xếp ngẫu nhiên vào các hội đồng khác nhau, có thông báo tại khoa. Các bạn sinh viên cần chú ý  xác định rõ địa điểm hội đồng bảo vệ của mình để tránh nhầm lẫn gậy muộn giờ bảo vệ hoặc không bảo vệ được.

Những bạn sinh viên còn chưa nộp kịp các giấy nhận xét của thầy hướng dẫn phần kiến trúc và kỹ thuật thì có thể giải trình với hội đồng bảo vệ, để được hội đồng chấp nhận nộp trực tiếp cho thư ký các hội đồng.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: