THÔNG BÁO VỀ BUỔI KIỂM TRA CUỐI MÔN HỌC ĐỒ ÁN TỔNG HỢP HỌC LẠI (LỚP NV18) NHÓM THẦY NGUYỄN ĐÌNH THI HƯỚNG DẪN

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo. Tất cả các bạn sinh viên thuộc nhóm học lại Đồ án tổng hợp lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn cần phải đến dự buổi kiểm tra cuối môn học để xét điều kiện nộp bài.

   Thời gian kiểm tra : 8h00 sáng thứ 6 ngày 27/6/2014.

   Địa điểm : Phòng 509  nhà A1 Đại học Xây dưng.

Các bạn sinh viên cần có mặt đầy đủ, đúng giờ và mang theo toàn bộ khối lượng bản vẽ đã thực hiện.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: