THÔNG BÁO KHẨN: THAY ĐỔI LỊCH KIỂM TRA CUỐI MÔN ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LỚP NV18 NHÓM THÀY THI

noticeDo thầy Nguyễn Đình Thi đi công tác vắng nên buổi kiểm tra cuối môn của nhóm đồ án tổng hợp học lại lớp NV18 do thầy Nguyễn Đình Thi hướng dẫn sẽ đổi ngày kiểm tra sang 10h00 sáng thứ 2 ngày 30/6/2014 ( Lịch cũ 8h00 sáng thứ 6 ngày 27/6/2014). Rất mong các bạn sinh viên thông cảm điều chỉnh lịch của mình. Nội dung và yêu cầu kiểm tra vẫn giữ nguyên.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: