DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP HỌC LẠI – NV19 LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC ( CẬP NHẬT ĐỀ ĐỒ ÁN NGÀY 19-3)

TT
MÃ SỐ SV
HỌ TÊN
LỚP
CBHD
1
2020154
Đinh Huy Hoàng
54KD3
Thầy Trương Ngọc Lân
2
2070454
Nguyễn Hữu Hoàng
54KD3
3
2073253
Đỗ Đình Huy
53KD8
4
2118552
Nguyễn Hiền Long
54KD5
Số Đt: 0912 101 142
5
2039453
Nguyễn Văn Quang
53KD2
6
2120355
Trần Đình Quý
55KD2
Thầy Đỗ Trọng Chung
7
2132854
Chu Minh Thành
54KD5
8
2037954
Ngô Ngọc Thắng
54KD5
Số Đt: 0916 636 999
9
2120050
Nguyễn Đức Trường
50KD1
TỔNG SỐ: 09 SV
* Thời gian: Từ tuần 31 đến hết tuần 39 (từ 09/3 đến 09/5/2015)

Đề bài lấy tại đây -------> nhiem vu thiet ke DATH 55KD hoc lai
Khu đất lấy tại đây -------->khu dat dath 55 hoc lai-Model
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: