LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH

Bộ môn Lý thuyết & lịch sử kiến trúc thông báo:
       LỊCH HỌC MÔN VẼ GHI CHO KHÓA 58KD VÀ 58QH
NGÀY HỌC: 14h00 Thứ 2 ngày 23 tháng 03 năm 2015

Lớp trưởng các lớp lên VPBM (P509-A1) lấy BẢN CAM ĐOAN & GIẤY GIỚI THIỆU trong buổi sáng thứ 2 ngày 23/03/2015 về phát cho các bạn trong lớp điền thông tin và tập hợp lại rồi nộp cho Bộ môn.

Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên đến học đầy đủ và đúng giờ.

Mã MH
Môn học
Ngày giảng lý thuyết
Lớp
Số SV
Phòng
Giảng viên
351614
VẼ GHI
14h00 chiều thứ 2 ngày 23/03/2015
58KD1
60
P406.H1
Ngô Việt Anh
58KD3
46
Trương Ngọc Lân
58KD2
61
P408.H1
Nguyễn Hồng Hương
58KD4
45
Nguyễn Mạnh Trí
58KD5
51
P207.H1
Vũ T Ngọc Anh
58KD6
19
Nguyễn Bá Minh
58KD7
47
P206.H1
Nguyễn Sỹ Quế
58KD8
45
Nguyễn Đình Thi
58KDE
27
P904.TN
Nguyễn Toàn Thắng
58KDF
29
58QH1
54
P411.H1
Đỗ Trọng Hưng
58QH2
50
Đỗ Trọng Chung
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: