DS KiỂM TRA TiẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 4 (THÁNG 03/2015)

-Ngày kiểm tra: 8h00 sáng Thứ 6 ngày 08/05/2015 – Địa điểm: P509-nhà A1- Trường ĐHXD Số TT MSSV HỌ VÀ TÊN LỚP TÊN ĐỀ TÀI ĐĂNG KÝ PHẦN KỸ THUẬT GVHD GV CHẤM GHI CHÚ 1 2095255 Trần Văn Minh 55KD5 Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ thương mại Mỗ Lao, Hà Đông. Nội thấtContinue reading “DS KiỂM TRA TiẾN ĐỘ LẦN 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 4 (THÁNG 03/2015)”

Advertisement