THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI DÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2015

Căn cứ trên công văn của khoa Kiến trúc – Quy hoạch, Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc xin thông báo với các bạn sinh viên đã tốt nghiệp và đang làm tốt nghiệp tại bộ môn về chương trình đào tạo sỹ quan dự bị năm 2015. Đây là chương trìnhContinue reading “THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐI DÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2015”

Advertisement