LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19 (ĐỢT THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo: LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19 (ĐỢT THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC – Thời gian nộp : 9h00 sáng Thứ 6 ngày 15 tháng 05 năm 2015 – Địa điểm nộp:  P509- nhà A1- Trường Đại học xây dựng. 09Continue reading “LỊCH THU BÀI ĐỒ ÁN TỔNG HỢP LOPNV19 (ĐỢT THÁNG 3/2015) TẠI BỘ MÔN LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”

Advertisement