Kiến trúc sư Daniel Libeskind.

Trong thế giới kiến trúc, có rất ít nhà thiết kế có thể tự nhận có một phong cách xác định rõ rang hơn Daniel Libeskind (sinh ngày 12 tháng 5 1946) Hầu hết các công trình của Libeskind có thể nhận ra ngay lập tức với những hình dạng xiên, các mặt phẳng cắtContinue reading “Kiến trúc sư Daniel Libeskind.”

Advertisement