Danh sách sinh viên KD56 làm Đồ án Tổng hợp HK1 tại Bộ môn LTLSKT năm 2015

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo:

 LỊCH PHÂN CÔNG CHIA NHÓM & GIAO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO SV

  • Thời gian: 14h00 thứ 7 ngày 15/08/2015
  • Địa điểm: P206 – nhà H1- Trường Đại học Xây dựng

Các bạn sinh viên trong danh sách dưới đây chú ý có mặt đầy đủ và đúng giờ tại Phòng học để nhận nhóm, đề bài và giáo viên hướng dẫn. Sau khi giao nhiệm vụ thiết kế chung của toàn bộ môn, từng nhóm sẽ làm việc với giáo viên của mình để thống nhất về thời gian và cách làm việc.

Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên có tên trong danh sách tham dự.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD
1 2189656 Lê Thanh Đức 56KD1 Thầy Nguyễn Đình Thi
2 2035256 Nguyễn Việt Dũng 56KD1
3 2082856 Lý Ngọc Hoàn 56KD2
4 2125356 Trần Thị Thu Phương 56KD2
5 2117456 Vũ Thế Anh 56KD3
6 2178356 Đặng Cao Dũng 56KD3 Số ĐT: 0917169929
7 2181956 Hồ Thị Quỳnh Anh 56KD4
8 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4
9 2130956 Nguyễn Tuấn Anh 56KD5
10 2095856 Nguyễn Văn Đại 56KD5
11 2067856 Nguyễn Tuấn Hoàng 56KD1 Thầy Trương Ngọc Lân
12 2018356 Vũ Trần Cường 56KD2
13 2163354 Hoàng Nguyễn Danh 54KD1
14 2135456 Nguyễn Nam Dương 56KD3
15 2128156 Nguyễn Thị Vóc 56KD1 Số ĐT: 0912101142
16 2162656 Lương Như Quỳnh 56KD4
17 2173056 Lê Thị Thanh Huyền 56KD6
18 2181756 Mai Hồng Huy 56KD1 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh
19 2097356 Đoàn Trọng Huynh 56KD1
20 2099656 Vũ Văn Khương 56KD2
21 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2
22 2032656 Mạc Đình Giang 56KD3 Số ĐT: 0912474529
23 2082056 Hà Mạnh Khánh 56KD3
24 2085356 Hà Văn Kết 56KD4
25 2017156 Hoàng Đức Linh 56KD4
26 2081356 Nguyễn Văn Tùng 56KD5
27 2186356 Nguyễn Huy Hoàng 56KD2 Thầy Đỗ Trọng Hưng
28 2218256 Hoàng Bảo Yến 56KD3
29 2054156 Vũ Thanh Loan 56KD6
30 2004656 Nguyễn Tiến Lâm 56KD3
31 2112056 Nguyễn Văn Quý 56KD4 Số ĐT: 0913224693
32 2022456 Trần Trọng Khoa 56KD5
33 2212456 Nguyễn Văn Điệp 56KD6
34 2003256 Nguyễn Bảo Ngọc 56KD1 Thầy Nguyễn Bá Minh
35 2137756 Nguyễn Đình Sơn 56KD2
36 2037954 Ngô Ngọc Thắng 54KD5
37 2035756 Nguyễn Viết Thắng 56KD3 Số ĐT: 0995893105
38 2191654 Nguyễn Trọng Tuân 54KD4
39 2190656 Lê Tiến Khánh 56KD6
40 2122255 Bùi Tiến Phú 56KD1 Thầy Nguyễn Toàn Thắng
41 2115356 Mai Thị Phượng 56KD4
42 2038656 Nguyễn Vân Anh 56KD5
43 2075056 Ngô Thị Thu 56KD6
44 2063556 Đặng Tùng Lâm 56KD5
45 2025454 Trịnh Hữu Công 54KD6 Số ĐT: 0903229908
46 2064655 Phạm Kiên 56KD6
47 2134956 Hoàng Duy Long 56KD6
48 2073456 Hà Mạnh Quân 56KD1 Thầy Đỗ Trọng Chung
49 2014353 Nguyễn Anh Tuấn 56KD1
50 2120355 Trần Đình Quý 55KD2
51 2041753 Nguyễn Ngọc Sơn 53KD8
52 2142356 Nguyễn Trọng Tám 56KD3
53 2152756 Phạm Văn Đông 56KD5 Số ĐT: 0916636999
54 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6
55 2217056 Hoàng Quốc Toản 56KD6
56 2120050 Nguyễn Đức Trường 56KD1 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
57 2100856 Nguyễn Khắc 56KD4
58 2198356 Nguyễn Thành Trung 56KD4
59 2008256 Nguyễn Hoài Linh 56KD5
60 2149956 Phạm Quý Linh 56KD6 Số ĐT:0903451088
61 2189956 Nguyễn Đức Mạnh 56KD5
62 2096556 Phạm Đức Trung 56KD6
63 2207856 Nguyễn Văn Hải 56KD4 Cô Nguyễn Hồng Hương
64 2211856 Phạm Văn Điệp 56KD5
65 2065056 Hà Hải Đăng 56KD6 Số ĐT: 0982000227
66 2106156 Vũ Tú Minh 56KD1 Cô Lương Thị Hiền
67 2042856 Ngô Bảo Long 56KD2
68 2084155 Lưu Anh Khoa 55KD3 Số ĐT: 01682405968
69 2033853 Hoàng Anh 56KD1 Cô Vũ Ngọc Anh
70 2143856 Nguyễn Văn Sáng 56KD2
71 2213356 Lê Văn Quyết 56KD4 Số ĐT: 0904449103

TỔNG CỘNG: 71 SV

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: