LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIÊP KHÓA 55 ĐỢT THÁNG 9-2015

Khoa Kiến trúc -Quy hoạch sẽ tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên còn lại thuộc khóa 55 đợt tháng 9 năm 2015 theo kế hoạch cụ thể sau:

1 Thời gian: 8h00 sáng thứ 4 ngày 16 tháng 9 năm 2015

2. Địa điểm: Hội đồng 1 phòng 307 Nhà thí nghiệm

                    Hội đồng 2 phòng 308 Nhà thí nghiệm

Các bạn sinh viên sẽ xem danh sách hội đồng tại phòng 307,308. Các bạn sinh viên cần chuẩn bị pano để dán bản vẽ khi trình bày trước hôi đồng

Đề nghị các bạn sinh viên đến bảo vệ đầy đủ, đúng giờ, sinh viên đến muộn sẽ không được bảo vệ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: