KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 1 (2015-2016)

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức kiểm tra tiến độ Lần 1 cho các bạn sinh viên (do ngày 14/10 vắng mặt không đến chấm) khóa 55KD và khóa cũ làm đồ án tốt nghiệp đợt 1 (2015-2016)   Kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian chấm dsContinue reading “KIỂM TRA TIÊN ĐỘ LẦN 1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHÓA 55KD ĐỢT 1 (2015-2016)”

Advertisement