Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 & 2 LOPNV28 (THÁNG 10/2015)

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1 1 2102858 Vũ Công Chức 58KD7 Lương Thị Hiền 07 SV liên hệ với GV lịch học và đề bài. 2 2130457 Phạm Trung Dũng 57QH 3 2031358 Nguyễn Thị Minh Hằng 58KD3 4 2053258 Phạm Ngọc Sơn 58QH1 Số ĐT:Continue reading “Danh sách sinh viên học lại Đồ án dân dụng 1 & 2 LOPNV28 (THÁNG 10/2015)”

Advertisement

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ KD56 TẠI BM LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC

Bộ môn Lý thuyết & LS Kiến trúc thông báo: LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CHO SV KD56 Thời gian: 13h30 thứ 3 ngày 03/11/2015 Địa điểm: P22, 23, 24 – nhà H2- Trường Đại học Xây dựng. Tất cả các sinh viên phải có chữ kí của giáo viên hướng dẫn vào từng bản vẽ trướcContinue reading “LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KHOÁ KD56 TẠI BM LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC”