LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ NHANH (THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1) – LỚP 58QH1 và 58 QH2

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc sẽ tổ chức thi môn Thiết kế đồ án nhanh 1 (tức môn thiết kế ý tưởng 1) cho lớp 58QH1 & 58QH2 . kế hoạch cụ thể như sau: 1. Thời gian: Cả ngày Chủ nhật (25 tháng 10 năm 2015) . Bắt đầu từContinue reading “LỊCH THI MÔN THIẾT KẾ NHANH (THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 1) – LỚP 58QH1 và 58 QH2”

Advertisement