Đồ án dân dụng 2 khóa 59 năm 2015

Đề bài: Thiết kế nhà trẻ 4 nhóm tại Hà nội.

1. Thông tin chung: 

Sinh viên tự chọn 1 trong 2 khu đất dưới đây.

  • Khu đất 1 tại phố Quang Trung, hiện trạng là trường mầm non Quang Trung, diện tích 1928m2
  • Khu đất 2 tại phố Bà Triệu, hiện trạng là trường mầm non Bà Triệu, diện tích 1958m2.
  • Mật độ xây dựng : tối đa 40%
  • Khoảng lùi: 3.5m với đường giao thông chính, 2m với các cạnh còn lại của khu đất.

Read More »

Advertisements