Đồ án dân dụng 2 khóa 59 năm 2015

Đề bài: Thiết kế nhà trẻ 4 nhóm tại Hà nội. 1. Thông tin chung:  Sinh viên tự chọn 1 trong 2 khu đất dưới đây. Khu đất 1 tại phố Quang Trung, hiện trạng là trường mầm non Quang Trung, diện tích 1928m2 Khu đất 2 tại phố Bà Triệu, hiện trạng là trường mầmContinue reading “Đồ án dân dụng 2 khóa 59 năm 2015”

Advertisement