BỘ MÔN LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ KIẾN TRÚC 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

This slideshow requires JavaScript.

Tóm tắt: Tháng 3 năm 2005, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thuộc khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học Xây dựng được thành lập theo Quyết định số: 134/2005/QĐ-TCCB ngày 02 tháng 3 năm 2005 của Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay bộ môn đã có một đội ngũ cán bộ giảng dạy kinh nghiệm với 13 giảng viên và các GS, PGS, TS đã nghỉ hưu tiếp tục tham gia giảng dạy bậc đại học và sau đại học. Bộ môn đã biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy; đã tham gia nghiên cứu nhiều công trình khoa học cấp Bộ và cấp trường đạt kết quả tốt. Bộ môn không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, có tinh thần trách nhiệm và yêu nghề, nhiều cán bộ của bộ môn đang được đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ tại nước ngoài sẽ là những nguồn lực dồi dào trong tương lai tới. Mười năm qua, bộ môn đã cùng với khoa Kiến trúc và Quy hoạch cũng như các bộ môn chuyên ngành nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư với vai trò là bộ môn giảng dạy các môn học cơ sở ngành. Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc luôn tự hào về những thành tích đã đạt được     

Từ khóa: bộ môn lý thuyết và lịch sử kiến trúc; xây dựng; phát triển

          Hoàn cảnh ra đời: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội cũng như nâng cao chất lượng đào tạo kiến trúc sư (KTS) của trường Đại học Xây dựng. Hội đồng khoa học và đào tạo khoa Kiến trúc và Quy hoạch đã quyết định thành lập bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc và được Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập vào tháng 3 năm 2005 trên cơ sở tách ra từ bộ môn Kiến trúc Dân dụng. Những cán bộ giảng dạy nòng cốt đầu tiên của bộ môn gồm có GS.TSKH.KTS Nguyễn Mạnh Thu, PGS.TSKH.KTS Nguyễn Văn Đỉnh, KTS Nguyễn Bá Minh, KTS Đỗ Trọng Hưng, KTS Nguyễn Toàn Thắng và TS.KTS Nguyễn Đình Thi. Trong đó có PGS.KTS Đặng Thái Hoàng là người thày đã tham gia giảng dạy cũng như chủ trì viết nhiều giáo trình, bài giảng từ những ngày đầu thành lập. Lãnh đạo bộ môn gồm PGS.TSKH.KTS Nguyễn Văn Đỉnh là Trưởng bộ môn và TS.KTS Nguyễn Đình Thi là Phó Trưởng bộ môn. Những ngày đầu tiên, bộ môn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, về phương tiện phục vụ giảng dạy và cả về tài liệu, giáo trình giảng dạy. Đứng trước những khó khăn như vậy, nhưng nhờ có nhận thức đúng đắn việc đào tạo chuyên ngành KTS rất cần có kiến thức cơ sở ngành, nhất là kiến thức nhập môn, kiến thức lý luận như lý thuyết sáng tác, lịch sử kiến trúc, cơ sở kiến trúc và sơ sở tạo hình kiến trúc… Các thày đã truyền ngọn lửa đam mê, những khát khao cháy bỏng và kinh nghiệm nghề nghiệp để giảng dạy, đào tạo nên các thế hệ KTS tương lai.

IMG_00001366

          Nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học: Với vai trò là một bộ môn dạy kiến thức lý thuyết cơ sở ngành, nhiệm vụ của bộ môn ngoài công tác giảng dạy còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH), biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho giảng dạy và phát triển ngồn nhân lực kế cận.

          – Về nhiệm vụ giảng dạy: Bộ môn phải đảm nhiệm một khối lượng giảng dạy rất lớn, gồm 16 học phần chủ yếu giảng dạy cho sinh viên toàn khoa Kiến trúc và Quy hoạch, các học phần bộ môn đảm nhiệm giảng dạy theo bảng dưới đây

TT HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ HỌC KỲ
1 Cơ sở kiến trúc – 1 3 Kỳ 1
2 Cơ sở kiến trúc – 2 2 Kỳ 2
3 Đồ án kiến trúc dân dụng – 1 2 Kỳ 3
4 Đồ án kiến trúc dân dụng – 2 2 Kỳ 3
5 Lịch sử kiến trúc 3 Kỳ 3
6 Cơ sở tạo hình kiến trúc 2 Kỳ 3
7 Lý thuyết sáng tác và cơ sở tạo hình kiến trúc (Ngành quy hoạch) 2 Kỳ 3
8 Lý thuyết sáng tác kiến trúc 2 Kỳ 4
9 Vẽ ghi kiến trúc 2 Kỳ 4
10 Thiết kế ý tưởng – 1 1 Kỳ 4
11 Thiết kế ý tưởng QH 1 Kỳ 5
12 Thực tập, tham quan kiến trúc 2 Kỳ 6
13 Chuyên đề Lý thuyết và LSKT 2 Kỳ 9
14 Hướng dẫn đồ án tổng hợp 3 Kỳ 9
15 Thực tập cán bộ kỹ thuật 3 Kỳ 9
16 Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp 10 Kỳ 10

          Ngoài ra, bộ môn còn đảm nhiệm giảng dạy 07 học phần ở bậc đào tạo sau đại học như:

          1/ Lý thuyết kiến trúc

          2/ Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành

          3/ Văn hóa và kiến trúc

          4/ Lý luận và phê bình kiến trúc

          5/ Hướng dẫn luận văn cao học

          6/ Dạy chuyên đề tiến sỹ

          7/ Hướng dẫn luận án tiến sỹ.

          – Về nhiệm vụ NCKH, viết báo khoa học: Bộ môn có nhiệm vụ NCKH cấp trường, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sản phẩm NCKH phục vụ công tác giảng dạy, bổ sung cho nguồn lý luận chuyên ngành. Các Thày Cô giáo còn có nhiệm vụ thường xuyên viết báo khoa học đăng trong các tạp chí chuyên ngành đáp ứng công tác NCKH và phục vụ giảng dạy cho sinh viên. Bộ môn còn có nhiệm vụ hướng dẫn NCKH sinh viên, giúp cho sinh viên kết hợp giữa học tập, nghiên cứu và ứng dụng các lý luận vào thực tiễn.

          – Về nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu: Là một bộ môn chuyên giảng dạy về lý thuyết nên việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của sinh viên là rất cần thiết. Bộ môn cho rằng nhiệm vụ này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn hiện nay.

          – Về nhiệm vụ phát triển nguồn lực: Nhận thức sâu sắc rằng nguồn lực giảng dạy là nhân tố quyết định đến sự thành công của bộ môn. Do đó, bộ môn đã chú trọng nâng cao trình độ của cán bộ giảng dạy, tạo điều kiện cho nhiều cán bộ đi học tập, tu nghiệp ở nước ngoài và tham gia học tập bậc sau đại học trong nước.

          Mười năm xây dựng và trưởng thành: Sau 10 năm phát triển, với hành trang ban đầu là 06 giảng viên, đến nay bộ môn đã có đội ngũ cán bộ giảng dạy đông đảo với 13 giảng viên. Trong đó số giảng viên được đào tạo sau đại học đạt 84,6% gồm 02 PGS.TS, 09 ThS và 02 KTS giàu kinh nghiệm chuyên môn, say mê trong công tác giảng dạy. Hiện bộ môn đã viết được hơn 10 cuốn giáo trình và tài liệu tham khảo; Viết được hàng trăm bài báo khoa học đăng trong các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; Tham gia NCKH nghiệm thu đạt kết quả tốt gồm 01 công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, gần 20 công trình nghiên cứu cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 18 công trình cấp trường cũng như một số đề tài đang tiếp tục nghiên cứu. Mỗi năm hướng dẫn hàng trăm sinh viên tốt nghiệp, giảng dạy bình quân hơn 10 lớp sinh viên kiến trúc, hướng dẫn thành công hàng chục học viên cao học, hướng dẫn nhiều sinh viên NCKH. Trong đó, có nhiều sinh viên đã đạt giải Loa thành, giải SV NCKH cũng như các giải thưởng kiến trúc khác.

          Nhận thức thấy việc đào tạo KTS chính là đào tạo nghề, do đó các thày cô trong bộ môn đã ý thức việc kết hợp giảng dạy lý thuyết trong nhà trường và tư vấn, thiết kế các dự án kiến trúc ngoài thực tế để từ đó mang kiến thức thực tiễn vào trong giảng dạy. Có thể nói bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc đã làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong quá trình đào tạo KTS, kết hợp tốt giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành thực tế nghề mà khoa Kiến trúc và Quy hoạch, trường Đại học xây dựng giao phó.

          Từ năm 2009 bộ môn có một số thay đổi về cán bộ giảng dạy và quản lý. PGS.TSKH Nguyễn Văn Đỉnh giữ chức Trưởng bộ môn và ThS.KTS Trương Ngọc Lân giữ chức Phó trưởng bộ môn. Cũng trong giai đoạn này có 03 giảng viên do điều kiện khách quan và chủ quan đã không tham gia công tác giảng dạy ở bộ môn nữa đó là ThS.KTS Nguyễn Trung Dũng, ThS.KTS Đoàn Trần Trung, ThS.KTS Đặng Liên Phương; Từ năm 2013 đến nay, PGS.TS Nguyễn Đình Thi giữ chức Trưởng bộ môn và ThS.KTS Trương Ngọc Lân giữ chức Phó trưởng bộ môn.

23229708465_7b1677213d_k.jpg
Dẫn sinh viên đi tham quan xuyên Việt

          Vào ngày 31 tháng 12 năm 2009, bộ môn đã có những tổn thất mất mát rất lớn, đó là cố GS.TSKH.KTS Nguyễn Mạnh Thu do bị bệnh hiểm nghèo đã mất, để lại cho các đồng nghiệp và sinh viên nhiều tình cảm không bao giờ quên. GS Nguyễn Mạnh Thu đã có nhiều công lao xây dựng bộ môn từ những ngày đầu thành lập, đã đào tạo nhiều thế hệ giảng viên cũng như sinh viên của bộ môn. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc, toàn thể giảng viên và sinh viên của bộ môn xin tưởng nhớ tới cố GS Nguyễn Mạnh Thu và xin hứa với GS sẽ cố gắng giảng dạy thật tốt, học tập thật tốt để mãi phát huy truyền thống của bộ môn.

          Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, ngoài các giảng viên cơ hữu bộ môn đã mời thêm các GS, PGS, TS là những thày cô vẫn luôn say mê, tâm huyết với nghề và thường xuyên tham gia công tác giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học. Dưới đây là danh sách các thày, cô hiện đang tham gia công tác giảng dạy và hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh của bộ môn.

IMG_00001364
Seminar nghiên cứu sinh tại bộ môn

DANH SÁCH THÀY, CÔ ĐANG THAM GIA CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI BỘ MÔN

TT DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHỨC VỤ
1 GS.TS Hoàng Đạo Kính Nguyên Phó chủ tịch HKTSVN
2 GS.TS Nguyễn Việt Châu Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc – HKTSVN
3 GS.TS Nguyễn Hữu Dũng GĐ, phó Chủ tịch hội Môi trường xây dựng VN
4 GS.TS Phạm Đình Việt Nguyên Trưởng BM Kiến trúc Dân dụng
5 PGS.TS Trần Trọng Hanh Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
6 PGS.TS Nguyễn Quốc Thông Phó chủ tịch HKTSVN
7 PGS.KTS Đặng Thái Hoàng Trường Đại học Xây dựng
8 PGS.TS Phạm Đức Nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội môi trường xây dựng Việt Nam.
9 PGS.TS Tôn Thất Đại Viện Định cư Việt Nam
10 TS.KTS Ngô Doãn Đức Nguyên Phó chủ tịch HKTSVN
11 KTS Phạm Thanh Tùng Chánh văn phòng HKTSVN
12 PGS.TS Nguyễn Văn Đỉnh  Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật CN
13 PGS.TS Nguyễn Nam Trưởng khoa kiến trúc và Quy hoạch
14 PGS.TS Hồ Ngọc Hùng Nguyên trưởng BM QH Hạ tầng KT đô thị
15 PGS.TS Doãn Minh Khôi Viện trưởng Viện Quy hoạch và Kiến trúc đô thị UAI
16 PGS.TS Phạm Hùng Cường Trưởng bộ môn Quy hoạch, ĐHXD
17 TS.KTS Lê Thị Bích Thuận Viện phó viện Nghiên cứu đô thị & PT hạ tầng
18 TS.KTS Nguyễn Tất Thắng Nghiên cứu viên cao cấp – Viện kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng
19 TS.KTS Nguyễn Sỹ Quế Nguyên Trưởng bộ môn Quy Hoạch, ĐHXD
20 PGS.TS Đàm Thu Trang Trưởng bộ môn Kiến trúc Cảnh quan, ĐHXD
21 GVC.ThS Trần Quốc Bảo Trường Đại học Xây dựng
22 KTS Nguyễn Bá Minh Trường Đại học Xây dựng
23 TS.KTS Trần Xuân Hiếu Trường Đại học Xây dựng
24 TS.KTS Nguyễn Quang Minh Trường Đại học Xây dựng
25 ThS.KTS Nguyễn Việt Ninh

 

DANH SÁCH THÀY, CÔ ĐÃ TỪNG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY TẠI BỘ MÔN

TT DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHỨC VỤ
1 ThS.KTS Nguyễn Trung Dũng Tổng giám đốc, Công ty CUBIC
2 ThS.KTS Đoàn Trần Trung
3 ThS.KTS Đặng Liên Phương

 

10860_10200879525297219_1851134835_n
Xuyên Việt năm 2013

DANH SÁCH CÁC NGHIÊN CỨU SINH TẠI BỘ MÔN (Năm 2015)

TT DANH SÁCH NCS CHỨC VỤ CÔNG TÁC
1 ThS.KTS Nguyễn Tiến Đức Giảng viên bộ môn Kiến trúc khoa Xây dựng & Môi trường, Đại học Kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
2 ThS.KTS Nguyễn Hoài Thu Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự, BQP
3 ThS.KTS Trần Trung Hiếu Chuyên viên phòng Quy hoạch kiến trúc 5, Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội.
4 ThS.KTS Nguyễn Hoàng Nam Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Hòa Bình
5 KTS Nguyễn Thiện Trung Nhân viên Công ty CP dịch vụ địa ốc Hà Nội

 

22485411344_05cab8a1b3_o
Các giảng viên bộ môn trong một lần dã ngoại.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ BM LÝ THUYẾT & LỊCH SỬ KIẾN TRÚC (Năm 2015)

TT DANH SÁCH CÁN BỘ VỊ TRÍ ĐẢM NHIỆM
1 PGS.TSKH.KTS Nguyễn Văn Đỉnh Nguyên Trưởng Bộ môn
2 PGS.TS.KTS Nguyễn Đình Thi Trưởng Bộ môn
3 NCS.ThS.KTS Trương Ngọc Lân Phó trưởng Bộ môn
4 KTS. Đỗ Trọng Hưng Cán bộ giảng dạy
5 KTS. Nguyễn Toàn Thắng Cán bộ giảng dạy
6 NSC.KTS Đỗ Trọng Chung Cán bộ giảng dạy
7 ThS.KTS Nguyễn Mạnh Trí Cán bộ giảng dạy
8 ThS.KTS Nguyễn Hồng Hương Cán bộ giảng dạy
9 ThS.KTS Lương Thị Hiền Cán bộ giảng dạy
10 ThS.KTS Vũ Thị Ngọc Anh Cán bộ giảng dạy
11 ThS.KTS Nguyễn Trường Giang Cán bộ giảng dạy
12 NCS.KTS Trần Giang Nam Đang làm NCS tại Nga
13 ThS.KTS Ngô Việt Anh Cán bộ giảng dạy
14 CN Lê Phương Chi Thư ký bộ môn

          Thay cho lời kết: Thời gian tới, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc sẽ quan tâm đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng nhu cầu của người học và của xã hội. Bộ môn sẽ tiếp tục đầu tư phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, dự kiến đến năm 2020 nâng tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học lên 95%; Tiếp tục cử cán bộ đi làm NCS tại nước ngoài, một số giảng viên sẽ học tập tiến sỹ trong nước; Tiếp tục biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của sinh viên kiến trúc; Tiếp tục đẩy mạnh công tác NCKH các cấp, hướng dẫn NCKH sinh viên, hướng dẫn học viên cao học và nghiên cứu sinh thành công.

22688279307_1ac1ef6411_k.jpg

          Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Ban lãnh đạo khoa Kiến trúc và Quy hoạch, các bộ môn chuyên môn của khoa cũng như các phòng ban chức năng trong nhà trường đã sát cánh, giúp đỡ bộ môn trong quá trình giảng dạy và NCKH. Đặc biệt xin chân thành cảm ơn các GS,PGS,TS trong và ngoài trường đã dành thời gian tâm huyết giúp đỡ bộ môn trong công tác giảng dạy, đào tạo bậc đại học và sau đại học, đóng góp cho sự thành công của bộ môn ngày hôm nay./

——–

Tác giả

IMAG2348

  • PGS. TS. KTS. Nguyễn Đình Thi, trưởng bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: