DANH SÁCH THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT KHÓA 56KD

Internship image

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP CÁN BỘ KỸ THUẬT CỦA SINH VIÊN KHÓA 56KD-QH NĂM HỌC 2015-2016 

Thời gian:

  • 5 tuần (từ tuần 17 đến tuần 21) từ ngày 30/11/2015 đến 02/01/2016
  • Nộp báo cáo thực tập: Tuần 22 (từ ngày 04/01/2016 đến ngày 08/01/2016)

Nội dung yêu cầu:

Viết báo cáo thực tập có xác nhận của đơn vị nhận sinh viên thực tập, nội dung báo cáo gồm:

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động của 1 công ty tư vấn kiến trúc, quy hoạch.
  • Cách lập một dự án đầu tư (quy hoạch hoặc kiến trúc, tuỳ theo yêu cầu của bộ môn làm thực tập).
  • Tìm một số tài liệu dự án theo định hướng có thể chuyển thành nhiệm vụ của đồ án tốt nghiệp (gồm yêu cầu thiết kế, yêu cầu quy hoạch, thành phần chức năng, chỉ tiêu diện tích chi tiết, các bản đồ quy hoạch, bản đồ khu đất…).
  • Tìm các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn, dữ liệu liên quan đến thể loại công trình (hoặc quy hoạch) trong dự án sinh viên tìm được nêu trên.

Danh sách sinh viên khóa 56KD thực tập cán bộ kĩ thuật tại bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc năm 2015

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2172656 Mai Thị An 56KD4 Thầy Nguyễn Đình Thi
Số ĐT:
0917169929
7
2 2082856 Lý Ngọc Hoàn 56KD2
3 2048856 Nguyễn Thị Minh Phượng 56KD4
4 2125356 Trần Thị Thu Phương 56KD2
5 2181956 Hồ Thị Quỳnh Anh 56KD4
6 2130956 Nguyễn Tuấn Anh 56KD5
7 2095856 Nguyễn Văn Đại 56KD5
8 2067856 Nguyễn Tuấn Hoàng 56KD1 Thầy Trương Ngọc Lân
Số ĐT: 0912101142
6
9 2146954 Phạm Thế Hiệp 54KD2
10 2135456 Nguyễn Nam Dương 56KD3
11 2128156 Nguyễn Thị Vóc 56KD1
12 2162656 Lương Như Quỳnh 56KD4
13 2173056 Lê Thị Thanh Huyền 56KD6
14 2032656 Mạc Đình Giang 56KD3 Thầy Nguyễn Văn Đỉnh
Số ĐT: 0912474529
5
15 2082056 Hà Mạnh Khánh 56KD3
16 2085356 Hà Văn Kết 56KD4
17 2017156 Hoàng Đức Linh 56KD4
18 2081356 Nguyễn Văn Tùng 56KD5
19 2186356 Nguyễn Huy Hoàng 56KD2 Thầy Đỗ Trọng Hưng
Số ĐT: 0913224693
9
20 2065056 Hà Hải Đăng 56KD6
21 2081456 Phạm Thế Vững 56KD6
22 2218256 Hoàng Bảo Yến 56KD3
23 2054156 Vũ Thanh Loan 56KD6
24 2004656 Nguyễn Tiến Lâm 56KD3
25 2112056 Nguyễn Văn Quý 56KD4
26 2022456 Trần Trọng Khoa 56KD5
27 2212456 Nguyễn Văn Điệp 56KD6
28 2073456 Hà Mạnh Quân 56KD1 Thầy Nguyễn Bá Minh
Số ĐT:
0995893105
4
29 2092156 Nguyễn Thị Thi 56KD2
30 2035756 Nguyễn Viết Thắng 56KD3
31 2190656 Lê Tiến Khánh 56KD6
32 2064655 Phạm Kiên 56KD6 Thầy Nguyễn Toàn Thắng
Số ĐT: 0903229908
5
33 2189656 Lê Thanh Đức 56KD1
34 2035256 Nguyễn Việt Dũng 56KD1
35 2063556 Đặng Tùng Lâm 56KD5
36 2115356 Mai Thị Phượng 56KD4
37 2142356 Nguyễn Trọng Tám 56KD3 Thầy Đỗ Trọng Chung
Số ĐT: 0916636999
4
38 2152756 Phạm Văn Đông 56KD5
39 2056756 Nguyễn Thế Mạnh 56KD6
40 2217056 Hoàng Quốc Toản 56KD6
41 2178356 Đặng Cao Dũng 56KD3 TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng
Số ĐT: 0903408306
9h00 sáng
thứ 6 ngày 04/12/2015, 03 sv có mặt tại VPBM gặp thầy hướng dẫn
42 2202256 Nguyễn Tuấn Dương 56KD4
43 2117456 Vũ Thế Anh 56KD3
44 2149956 Phạm Quý Linh 56KD6 Thầy Nguyễn Mạnh Trí
Số ĐT:
0903451088
6
45 2100856 Nguyễn Khắc 56KD4
46 2189956 Nguyễn Đức Mạnh 56KD5
47 2008256 Nguyễn Hoài Linh 56KD5
48 2198356 Nguyễn Thành Trung 56KD4
49 2096556 Phạm Đức Trung 56KD6
50 2106156 Vũ Tú Minh 56KD1 Cô Lương Thị Hiền
Số ĐT: 01682405968
3
51 2181756 Mai Hồng Huy 56KD1
52 2042856 Ngô Bảo Long 56KD2
53 2211856 Phạm Văn Điệp 56KD5 Cô Nguyễn Hồng Hương
Số ĐT: 0982000227
3
54 2097356 Đoàn Trọng Huynh 56KD1
55 2207856 Nguyễn Văn Hải 56KD4
56 2099656 Vũ Văn Khương 56KD2 Cô Vũ Ngọc Anh
Số ĐT: 0904449103
14h30 thứ 2
ngày 7/12/2015
03 sinh viên
có mặt tại
VPBM gặp
cô Ngọc Anh
57 2076656 Bùi Vũ Linh 56KD2
58 2213356 Lê Văn Quyết 56KD4
TỔNG: 58 SV
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: