CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT SÁNG TÁC KIẾN TRÚC. NGÀY THI 06/6/2016

Câu 1: Kiến trúc là gì?

Câu 2: Chứng minh kiến trúc và thiên nhiên có mối liên hệ chặt chẽ với nhau? Vẽ hình minh họa

Câu 3: Nêu các yếu tố tạo thành kiến trúc?

Câu 4: Tại sao nói công năng là yếu tố tạo thành kiến trúc?

Câu 5: Tại sao nói kỹ thuật xây dựng và vật liệu là yếu tố tạo thành kiến trúc?

Câu 6: Tại sao nói hình tượng kiến trúc là yếu tố tạo thành kiến trúc?

Câu 7: Hình tượng kiến trúc là gì?

Câu 8: Hình thức kiến trúc là gì?

Câu 9: Nêu các yêu cầu của kiến trúc?

Câu 10: Chứng minh kiến trúc phải đáp ứng yêu cầu thích dụng, tiện nghi?

Câu 11: Chứng minh kiến trúc phải đáp ứng yêu cầu bền vững?

Câu 12: Chứng minh kiến trúc phải đáp ứng yêu cầu kinh tế?

Câu 13: Chứng minh kiến trúc phải đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ?

Câu 14: Kể tên các thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 15: Kể tên các thành phần hình thái hình học của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 16: Chứng minh không gian là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc ?

Câu 17: Chứng minh thời gian là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 18: Chứng minh ánh sáng là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 19: Chứng minh bóng đổ là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 20: Chứng minh chất liệu là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 21: Chứng minh màu sắc là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 22: Nêu khái niệm điểm trong kiến trúc?

Câu 23: Chứng minh điểm đánh dấu một vị trí trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 24: Chứng minh hai điểm được đánh dấu trong không gian đô thị có thể tạo nên một đường thẳng? Vẽ hình minh họa.

Câu 25: Chứng minh điểm nằm ở tâm của một không gian sẽ ổn định, cân bằng? Vẽ hình minh họa.

Câu 26: Chứng minh điểm nằm lệch ra khỏi tâm của một không gian sẽ tạo nên sức căng thị giác? Vẽ hình minh họa.

Câu 27: Chứng minh điểm là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 287: Nêu khái niệm tuyến trong kiến trúc?

Câu 29: Ý nghĩa của tuyến thẳng đứng trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 30: Ý nghĩa của tuyến nằm ngang trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 31: Ý nghĩa của tuyến xiên lên trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 32: Ý nghĩa của tuyến xiên xuống trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 33: Ý nghĩa của hai tuyến thẳng đứng và nằm ngang vuông góc với nhau trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 34: Ý nghĩa của hai tuyến nghiêng và nằm ngang chéo nhau trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 35: Ý nghĩa của tuyến gẫy khúc, rích rắc trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 36: Ý nghĩa của tuyến cong, uốn lượn trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 37: Ý nghĩa của tuyến cong mềm mại trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 38: Chứng minh tuyến có khả năng kết nối trong không gian? Vẽ hình minh họa.

Câu 39: Chứng minh tuyến có khả năng nâng đỡ? Vẽ hình minh họa.

Câu 40: Chứng minh tuyến có khả năng thâu tóm bố cục? Vẽ hình minh họa.

Câu 41: Chứng minh tuyến phù hợp với khu đất xây dựng? Vẽ hình minh họa.

Câu 42: Khi nào tuyến tạo nên độ rung thị giác? Và việc tạo nên độ rung thị giác có khả năng giúp cho việc tạo hình trong kiến trúc thế nào? Vẽ hình minh họa.

Câu 43: Chứng minh tuyến là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc?

Câu 44: Khái niệm diện trong kiến trúc?

Câu 45: Có những loại bình diện nào trong kiến trúc?

Câu 46: Ý nghĩa của các loại bình diện tường?

Câu 47: Ý nghĩa của bình diện trần, mái?

Câu 48: Nêu khái niệm hình khối?

Câu 49: Kể tên các loại hình khối?

Câu 50: Nêu khái niệm và ý nghĩa của khối cầu? làm thế nào để khối cầu chuyển động? Vẽ hình minh họa

Câu 51: Nêu khái niệm và ý nghĩa của khối hình nón? làm thế nào để khối hình nón mất cân bằng? Vẽ hình minh họa

Câu 52: Nêu khái niệm và ý nghĩa của khối trụ? làm thế nào để khối trụ mất cân bằng? Vẽ hình minh họa

Câu 53: Nêu khái niệm và ý nghĩa của khối lập phương? làm thế nào để khối lập phương có chiều hướng phát triển? Vẽ hình minh họa

Câu 54: Nêu khái niệm và ý nghĩa của khối tứ diện? làm thế nào để khối tứ diện mất cân bằng? Vẽ hình minh họa

Câu 55: Nêu khái niệm không gian?

Câu 56: So sánh giữa hình khối và không gian?

Câu 57: Sử dụng 2 tuyến đứng có tạo nên không gian không? Tại sao, vẽ hình minh họa

Câu 58: Sử dụng 3 tuyến đứng có tạo nên không gian không? Tại sao, vẽ hình minh họa

Câu 59: Sử dụng 4 tuyến đứng có tạo nên không gian không? Tại sao, vẽ hình minh họa

Câu 60: Một diện đứng đơn xác định nên không gian ở đâu? Vẽ hình minh họa

Câu 61: Hai diện đứng song song xác định nên không gian ở đâu? Vẽ hình minh họa

Câu 62: Ba diện đứng hình chữ U xác định nên không gian ở đâu? Vẽ hình minh họa

Câu 63: Bốn diện đứng tạo thành hình vuông xác định nên không gian ở đâu? Vẽ hình minh họa

Câu 64: Nêu các mối liên hệ giữa các không gian? Vẽ hình minh họa

Câu 65: Nêu các giải pháp tổ chức không gian kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 66: So sánh mối liên hệ không gian trong một không gian với giải pháp tổ chức không gian tập trung? Vẽ hình minh họa

Câu 67: Thế nào là giải pháp tổ chức không gian tập trung? Những loại hình công trình kiến trúc nào thường sử dụng giải pháp tổ chức không gian tập trung? Vẽ hình minh họa

Câu 68: Thế nào là giải pháp tổ chức không gian tuyến tính? Những loại hình công trình kiến trúc nào thường sử dụng giải pháp tổ chức không gian tuyến tính? Vẽ hình minh họa

Câu 69: Thế nào là giải pháp tổ chức không gian tán xạ? Những loại hình công trình kiến trúc nào thường sử dụng giải pháp tổ chức không gian tán xạ? Vẽ hình minh họa

Câu 70: Thế nào là giải pháp tổ chức không gian hợp nhóm? Những loại hình công trình kiến trúc nào thường sử dụng giải pháp tổ chức không gian hợp nhóm? Vẽ hình minh họa

Câu 71: Thế nào là giải pháp tổ chức không gian mạng lưới? Những loại hình công trình kiến trúc nào thường sử dụng giải pháp tổ chức không gian mạng lưới? Vẽ hình minh họa

Câu 72: Chứng minh không gian là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 73: Chứng minh diện là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 74: Chứng minh khối là một thành phần của ngôn ngữ kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 75: Thế nào là tổ hợp kiến trúc?

Câu 76: Nêu khái niệm thống nhất và biến hóa trong kiến trúc? Ý nghĩa của thống nhất và biến hóa trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 77: Nêu khái niệm tương phản và vi biến trong kiến trúc? Ý nghĩa của tương phản và vi biến trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 78: Nêu khái niệm vần luật và nhịp điệu trong kiến trúc? Ý nghĩa của vần luật và nhịp điệu trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 79: Thế nào là vần luận liên tục? mối quan hệ giữa vần luật liên tục và nhịp điệu? Vẽ hình minh họa

Câu 80: Thế nào là vần luận tiệm biến hình? mối quan hệ giữa vần luật tiệm biến hình và nhịp điệu? Vẽ hình minh họa

Câu 81: Thế nào là vần luận lồi lõm? mối quan hệ giữa vần luật lồi lõm và nhịp điệu? Vẽ hình minh họa

Câu 82: Thế nào là vần luận giao thoa? mối quan hệ giữa vần luật giao thoa và nhịp điệu? Vẽ hình minh họa

Câu 83: Nêu khái niệm chủ yếu và thứ yếu trong kiến trúc? Ý nghĩa của chủ yếu và thứ yếu trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 84: Nêu khái niệm trọng điểm trong kiến trúc? Ý nghĩa của trọng điểm trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 85: Nêu khái niệm liên hệ và phân cách trong kiến trúc? Ý nghĩa của liên hệ và phân cách trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 86: Nêu khái niệm cân bằng và ổn định trong kiến trúc? Ý nghĩa của cân bằng và ổn định trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 87: Nêu khái niệm tỷ lệ và tỷ xích trong kiến trúc? Ý nghĩa tỷ lệ trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 88: Nêu khái niệm tỷ lệ và tỷ xích trong kiến trúc? Ý nghĩa tỷ xích trong kiến trúc? Vẽ hình minh họa

Câu 89: Nêu khái niệm về cấu trúc kiến trúc?

Câu 90: Có những loại cấu trúc kiến trúc nào?

Câu 91: Trình bày mối quan hệ giữa hình thức kiến trúc và hệ kết cấu công trình?

Câu 92: Tại sao khi tổ hợp kiến trúc lại cần xác lập các trục tổ hợp? Vẽ hình minh họa

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: