Đề đồ án 1-2 học lại kì 3 năm 2016

Đề đồ án 1: Thiết kế quán kem

  • Nhiệm vụ thiết kế download tại đây.
  • Hiện trạng khu đất download tại đây

2016_khu20dat20do20an201-20hoc20lai

Đề đồ án 2: Thiết kế trạm y tế phường.

  • Nhiệm vụ thiết kế download tại đây
  • Hiện trạng khu đất download tại đây.

2016_khu20dat20do20an20220hoc20lai

Danh sách sinh viên học lại đồ án 1-2

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐỒ ÁN DÂN DỤNG 1
LOP17 – HỌC KỲ 3- TỪ 02/05/2016 ĐẾN 17/6/2016
TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2102859 Lê Quang Anh 59QH2 Nguyễn Hồng Hương
0982000227
05 SV
2 2040859 Nguyễn Tuấn Anh 59KD1
3 2067859 Trần Duy Cương 59KD1
4 2130457 Phạm Trung Dũng 57QH
5 2176058 Từ Anh Dũng 58KD5
6 2097358 Lưu Đức Duy 58KD7 Lương Thị Hiền
01682405968
06 SV
7 2036458 Trần Quang Đại 58KD3
8 2067958 Nguyễn Văn Định 58KD4
9 2031358 Nguyễn Thị Minh Hằng 58KD3
10 2057658 Ninh Đức Khánh 58QH2
11 2128759 Lê Xuân Long 59KD4 Ngô Việt Anh
01683888660
05 SV
12 2166358 Phạm Tuấn Phương 58KD4
13 2125859 Lê Thế Sự 59QH1
14 2119758 Nguyễn Văn Tâm 58KD1
15 2078958 Vũ Quang Tiến 58KD6
16 2020958 Nguyễn Thế Tú 58QH2 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
02 SV
17 2134556 Trần Văn Tuấn 56KD3

Danh sách sinh viên đồ án dân dụng 2.

TT MÃ SỐ SV HỌ TÊN LỚP CBHD GHI CHÚ
1 2040857 Lê Hồng Anh 57KD6 Đỗ Trọng Chung
0916636999
05 Sv
2 2102859 Lê Quang Anh 59QH2
3 2246357 Lương Thị Bay 57QH
4 2107255 Mai Tiến Chuẩn 55QH1
5 2111256 Ngô Xuân Cường 56KD3
6 2130457 Phạm Trung Dũng 57QH Nguyễn Mạnh Trí 0903451088
làm việc 10h sáng thứ 2 tại 509A1
05 Sv
7 2068657 Trần Văn Dự 57QH
8 2210057 Mai Văn Đệ 57KD3
9 2096057 Đào Văn Đức 57KD6
10 2011254 Nguyễn Minh Đức 54KD1
11 2046759 Ngô Vũ Hải Hưng 59KD5 Nguyễn Trường Giang
0988858095
05 SV
12 2186854 Nghiêm Hoàng Duy Khánh 54KD1
13 2209556 Ngô Gia Linh 56KD1
14 2066759 Hoàng Hải Minh 59KD5
15 2125859 Lê Thế Sự 59QH1
16 2127557 Phùng Công Thắng 57QH Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
04 SV
17 2030358 Trần Tín 58KD8
18 2020958 Nguyễn Thế Tú 58QH2
19 2134556 Trần Văn Tuấn 56KD3

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: