LỊCH NỘP ĐỒ ÁN HỌC LẠI CỦA HỌC KỲ 3

Bộ môn thông báo lịch nộp Đồ án Dân dụng 1 – LOP 17, Đồ án Dân dụng 2 – LOP 17, Đồ án Tổng hợp – LOP 18 của học kỳ 3.

Thời gian: 15h, thứ Hai, ngày 20/6/2016

Địa điểm: Văn phòng Bộ môn phòng 509, A1

Sinh viên nộp muộn không thu bài.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: