NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP K57

Nhiệm vụ thiết kế đồ án tổng hợp K57 download tại đây

Vị trí khu đất download tại đây

File CAD khu đất download tại đây

Kích thước khu đất download tại đây

Chúc các bạn sinh viên làm bài tốt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: