CHẤM GIỮA KỲ ĐỒ ÁN 2 LỚP 60KDE/F

14203099_903847246386048_8787416841829260189_n.jpg

Chiều ngày 21 tháng 11 năm 2016, Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc tổ chức chấm giữa kì đồ án dân dụng 2 lớp 60 KDE và 60 KDF tại tầng 10 nhà Thí nghiệm. Đề nghị các lớp chuẩn bị bản, băng dính, thước chỉ để báo cáo trước hội đồng.

Yêu cầu các bạn sinh viên có mặt đầy đủ, sinh viên không tham dự sẽ bị dừng đồ án.

Yêu cầu khối lượng tối thiểu:

  • Tổng mặt bằng
  • Các mặt bằng
  • Phối cảnh.

Tiêu chí chấm điểm:

  • Ý tưởng (3đ),
  • Đủ khối lượng tối thiểu (3đ),
  • Diễn họa đúng kỹ thuật cơ sở kiến trúc (2đ),
  • Bố cục đẹp và sáng tạo (1đ),
  • Mô hình (1đ)

Chúc các bạn bảo vệ tốt.

HỘI ĐỒNG 1: THÀY NGUYỄN TOÀN THẮNG – NGUYỄN MẠNH TRÍ

Thời gian 13H30  NGÀY 21-11

HỌ VÀ TÊN SV LỚP
Vương Đức Đạt 60KDE
Bá Ngọc Đông 60KDE
Chu Minh Đức 60KDE
Nguyễn Hoàng Bằng Giang 60KDE
Mai Ngọc Hải 60KDE
Nguyễn Thanh Hải 60KDe
Lê Thị Băng Thanh 60KDE
Đỗ Lê Khánh Toàn 60KDE
Nguyễn Minh Trang 60KDE
Nguyễn Minh Trang 60KDE
Bùi Xuân Trường 60KDE
Nguyễn Hoàng Hải 60KDF
Vy Hoàng Hải 60KDF
Trần Anh Hào 60KDF
Đỗ Hồng Nhung 60KDF
Hoàng Minh Quang 60KDF
Lê Tuấn Quang 60KDF
Nguyễn Bá Thành 60KDF

HỘI ĐỒNG 2: THÀY ĐỖ TRỌNG HƯNG – TRƯƠNG NGỌC LÂN

Thời gian 13H30  NGÀY 21-11

HỌ VÀ TÊN SV LỚP
Ngô Đức Hiếu 60KDE
Hoàng Anh 60KDE
Đỗ Duy Hưng 60KDE
Tạ Đức Dũng 60KDE
Tăng Ngọc Dũng 60KDE
Đinh Xuân Trường 60KDE
Đỗ Xuân Trường 60KDE
Trần Cẩm Vân 60KDE
Nguyễn Phúc Vinh 60KDE
Nguyễn Thị Yến 60KDE
Vũ Kim Anh 60KDF
Lê Văn Hồng Cường 60KDF
Nguyễn Bá Đông 60KDF
Vũ Thị Thu Hà 60KDF
Nguyễn Đình Thăng 60KDF
Hoàng Thị Minh Thu 60KDF
Nguyễn Hà Trang 60KDF
Nguyễn Quang Văn 60KDF

HỘI ĐỒNG 3: THÀY NGUYỄN  VĂN ĐỈNH – ĐỖ TRỌNG CHUNG

Thời gian 13H30  NGÀY 21-11

HỌ VÀ TÊN SV LỚP
Nguyễn Duy Hiếu 60KDE
Nguyễn Mạnh Hùng 60KDE
Đỗ Đình Huy 60KDE
Nguyễn Quang Huy 60KDE
Phan Đức Huy 60KDE
Nguyễn Hà Phương 60KDE
Đinh Đức Quý 60KDE
Nguyễn Đình Quý 60KDE
Đỗ Diệu Quỳnh 60KDE
Trịnh Thị Mai Sinh 60KDE
Nguyễn Huy Hiệp 60KDF
Cao Xuân Hòa 60KDF
Nguyễn Đức Hoàng 60KDF
Nguyễn Lê Hoàng 60KDF
Trịnh Phương Mai 60KDF
Ngô Duy Minh 60KDF
Thiều Đức Minh 60KDF
Mai Trọng Nghĩa 60KDF

HỘI ĐỒNG 4: THÀY NGUYỄN ĐÌNH THI – LÊ HỒNG DÂN

Thời gian 13H30  NGÀY 21-11

HỌ VÀ TÊN SV LỚP
Vũ Duy Hưng 60KDE
Vũ Huy Khôi 60KDE
Nguyễn Trung Kiên 60KDE
Trần Bảo Lộc 60KDE
Vũ Phong Tiến Mạnh 60KDE
Phạm Công Minh 60KDE
Phạm Hồng Ngọc 60KDE
Nguyễn Trần Bình Nguyên 60KDE
Nguyễn Hải Ninh 60KDE
Nguyễn Cao Việt Phương 60KDE
Vũ Khánh Hoàng 60KDF
Bùi Quang Hùng 60KDF
Nguyễn Phi Hùng 60KDF
Đặng Ngọc Huy 60KDF
Nguyễn Xuân Linh 60KDF
Phạm Đức Long 60KDF
Bùi Quang Luân 60KDF
Đào Thị Mai 60KDF

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: