LỊCH KIỂM TRA TIẾN ĐỘ ĐỢT 1 – ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

Bộ môn LT & LSKT thông báo lịch kiểm tra tiến độ đợt 1 – ĐATN đợt 3.

  • Thời gian: 14h00, thứ Sáu, ngày 17/3/2017
  • Địa điểm: Phòng 509.A1.
  • Danh sách phân công
  • Nội dung kiểm tra:

+ Nhiệm vụ thiết kế chi tiết   (5 điểm)

+ Bản đồ vị trí (2 điểm)                      

+ Bản đồ hiện trạng khu đất (3 điểm)

Yêu cầu sinh viên đến đầy đủ và đúng giờ, đến muộn coi như vắng mặt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: