DANH SÁCH SV VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017-2018

DANH SÁCH SINH VIÊN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN (bắt đầu từ tuần 06 -11/9/2017)

PHIẾU THEO DÕI HƯỚNG DẪN HÀNG TUẦN (sinh viên in phiếu này hàng tuần khi đến làm việc với CBHD)

TT Mã Sv Họ & Tên Lớp Số ĐT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
1 2185357 Nguyễn Minh Đức 57KD3 0987772647 Nguyễn Đình Thi
0917169929
2 2072657 Nguyễn Quốc Huy 57KD3 01677115911
3 2092857 Nguyễn Tiến Đạt 57KD3 01646727689
4 2210657 Nguyễn Danh Hoàng 57KD3 0975781678
5 2020657 Nguyễn Công Thành 57KD3 01664111994
6 2163157 Lê Văn Tuấn 57KD3 0985976642 Đỗ Trọng Chung
0916636999
7 2149257 Nhâm Tuấn Anh 57KD4 01665988372
8 2146687 Đõ Quang Huy 57KD4 0968812698
9 2196257 Trần Thế Sơn 57KD4 0986584583
10 2224057 Nguyễn Văn 57KD4 01692044558
11 2071857 Phùng Văn Nam 57KD4 01636610082 Trương Ngọc Lân
0912101142
12 2068457 Trần Kim Tùng 57KD4 0987022107
13 2159057 Trần Minh Hiếu 57KD5 01693162957
14 2041857 Trịnh Huy Công Đạt 57KDF 01217937011
15 2071857 Phùng Văn Nam 57KD4  

Yêu cầu sinh viên theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin về các lần kiểm tra tiến độ, và các thủ tục giấy tờ cần có khi thực hiện ĐATN.

Mọi chi tiết sinh viên liên hệ số: 0243.869.6584 hoặc phòng 509.A1.ĐHXD

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: