Lịch chấm đồ án 1 khóa 61KD-QH-NT

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm đồ án dân dụng 1 của các lớp 61KD-QH-NT từ 8h00 sáng, thứ 7, ngày 14 tháng 10 năm 2017. Riêng hai lớp 61KDE và 61KDF chấm lúc 13h00 chiều cùng ngày. Các lớp chấm tại phòng học theo bảng dưới đây,Continue reading “Lịch chấm đồ án 1 khóa 61KD-QH-NT”

Advertisement