Lịch chấm đồ án 1 khóa 61KD-QH-NT

14355146_909849919119114_4343954463827454263_n

Bộ môn Lý thuyết và lịch sử kiến trúc sẽ tổ chức chấm đồ án dân dụng 1 của các lớp 61KD-QH-NT từ 8h00 sáng, thứ 7, ngày 14 tháng 10 năm 2017. Riêng hai lớp 61KDE và 61KDF chấm lúc 13h00 chiều cùng ngày. Các lớp chấm tại phòng học theo bảng dưới đây, giảng viên sẽ chấm và nhận xét tại chỗ. Yêu cầu sinh viên chuẩn bị băng dính để căng bài.

Sinh viên thể hiện toàn bộ đồ án 1 trong khổ giấy A1.  Sau khi chấm điểm, yêu cầu lớp trưởng các lớp thu những bài từ điểm 8 trở lên (không bao gồm điểm mô hình) mang lên phòng 509 nộp vào 9h sáng thứ Hai, 16/10/2017.

Continue reading “Lịch chấm đồ án 1 khóa 61KD-QH-NT”

Advertisement