ĐỀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 2, NĂM HỌC 2017-2018

TÊN ĐỒ ÁN: TRỤ SỞ PHƯỜNG. Nhiệm vụ thiết kế File CAD khu đất File jpg Phiếu thông đồ án Để nâng cao chất lượng đồ án, bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc có quy định KHỐI LƯỢNG công việc sinh viên cần PHẢI thực hiện cho từng buổi thông qua đồContinue reading “ĐỀ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG 2, NĂM HỌC 2017-2018”

Advertisement

LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHO 60QH

Bộ môn Lý thuyết & Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học Thiết kế ý tưởng 1 dành cho 60QH 60QH1: Phòng 106.H1 60QH2: Phòng 105.H1 Thời gian: từ 8h00 đến 16h30, Chủ Nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017 Yêu cầu của môn học: SV thực hiện 1 đồ án thiết kế nhanhContinue reading “LỊCH HỌC THIẾT KẾ Ý TƯỞNG CHO 60QH”