THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch bảo vệ đồ án Tổng hợp như sau: Thời gian: 8h00, thứ Tư, ngày 01/11/201 Địa điểm và danh sách hội đồng Form đồ án tổng hợp. Lưu ý: Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 1 mô hình + 1 bộContinue reading “THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58”

Advertisement

LỊCH HỌC VẼ GHI CHO 60KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học vẽ ghi như sau: Thời gian học: 01 tuần (bắt đầu từ 23/10/2017 đếm 29/10/2017) Thời gian học lý thuyết: 7h30 sáng thứ Hai, ngày 23/10/2017 (yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ) Địa điểm: P107.H1. Giảng viên phụContinue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI CHO 60KDNT”