THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch bảo vệ đồ án Tổng hợp như sau:

Lưu ý:

  • Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 1 mô hình + 1 bộ bản vẽ in A3
  • Mô hình tối đa 01 điểm
  • Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn vào từng trang (nếu không sẽ không được bảo vệ)
  • Sinh viên nộp lại Phiếu thông qua đồ án có chữ kí của giáo viên cho thư ký hội đồng (bắt buộc).
  • Sinh viên không có phiếu theo dõi sẽ không được bảo vệ.
  • Bộ bản vẽ khổ A3 sẽ dùng để lưu và hậu kiểm tại bộ môn.

Chúc các bạn làm bài tốt!

Advertisement

LỊCH HỌC VẼ GHI CHO 60KDNT

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử Kiến trúc thông báo lịch học vẽ ghi như sau:

  • Thời gian học: 01 tuần (bắt đầu từ 23/10/2017 đếm 29/10/2017)
  • Thời gian học lý thuyết: 7h30 sáng thứ Hai, ngày 23/10/2017 (yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ)
  • Địa điểm: P107.H1.
  • Giảng viên phụ trách: ThS Nguyễn Trường Giang. Đt 0988.858.095

Danh sách phân nhóm

Giấy giới thiệu, giấy cam đoan