THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔNG HỢP KD58

Bộ môn Lý thuyết và Lịch sử kiến trúc thông báo lịch bảo vệ đồ án Tổng hợp như sau:

Lưu ý:

  • Số bản vẽ từ 8-12 bản A0 + 1 mô hình + 1 bộ bản vẽ in A3
  • Mô hình tối đa 01 điểm
  • Bản vẽ mang đi bảo vệ phải có chữ ký của giảng viên hướng dẫn vào từng trang (nếu không sẽ không được bảo vệ)
  • Sinh viên nộp lại Phiếu thông qua đồ án có chữ kí của giáo viên cho thư ký hội đồng (bắt buộc).
  • Sinh viên không có phiếu theo dõi sẽ không được bảo vệ.
  • Bộ bản vẽ khổ A3 sẽ dùng để lưu và hậu kiểm tại bộ môn.

Chúc các bạn làm bài tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: