Lịch thi khóa 61KD-QH

Lịch thi môn Lịch sử kiến trúc. LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi Ghi chú 61KD1 21/12/2017 Thứ Năm P34.H2 7 3 Nguyễn Mạnh Trí Vũ Thị Ngọc Anh Thi vấn đáp 61KD2 P33.H2 7 3 Trương Ngọc Lân Nguyễn Ngọc Hương Thi vấn đáp 61KD3 P26.H2 7 3 Nguyễn TrườngContinue reading “Lịch thi khóa 61KD-QH”