Lịch thi khóa 61KD-QH

Lịch thi môn Lịch sử kiến trúc.

LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi Ghi chú
61KD1 21/12/2017
Thứ Năm
P34.H2 7 3 Nguyễn Mạnh Trí
Vũ Thị Ngọc Anh
Thi vấn đáp
61KD2 P33.H2 7 3 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Ngọc Hương
Thi vấn đáp
61KD3 P26.H2 7 3 Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hồng Hương
61KD4 P32.H2 7 3 Ngô Việt Anh
Lương Thị Hiền
61KD5 P26.H2 10 3 Nguyễn Trường Giang
Nguyễn Hồng Hương
61KDE P32.H2 10 3 Ngô Việt Anh
Lương Thị Hiền
61KDF P33.H2 10 3 Trương Ngọc Lân
Bùi Thị Dịu

Tài liệu ôn tập lớp 61KD1-61KD2:

Danh sách các công trình trong phạm vi thi vấn đáp của lớp 61KD1 và 61KD2 download tại đây.

Danh sách các tài liệu cần đọc.

  • Đặng Thái Hoàng, Toàn cảnh các trào lưu và tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010, trang 3-70, nhà xuất bản Mỹ thuật, 2017
  • Phan Cẩm Thượng, Văn minh vật chất của người Việt, trang 451-494, nhà xuất bản Tri thức, Hà nội, 2011
  • Nguyễn Đình Toàn, Kiến trúc Việt Nam qua các triều đại, nhà xuất bản Xây dựng, 2002
  • Đặng Thái Hoàng, Kiến trúc thế kỉ 20, nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 1999.

Lịch thi môn Cơ sở tạo hình – Lý thuyết sáng tác kiến trúc.

LỚP Ngày thi PHÒNG TBĐ Số tiết CB trông thi GHI CHÚ
61QH1 20/12/2017
Thứ Tư
P26.H2 1 3 Trương Ngọc Lân
Nguyễn Hồng Hương
61QH2 P26.H2 1 3 Nguyễn Mạnh Trí
Ngô Việt Anh

Chúc các bạn ôn tập tốt!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: