DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP ĐA1, 2 LOPNV20

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP NV20
Môn/nhóm: 351616 – Đồ án dân dụng 1 nhóm LOPNV20
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2172457 Nguyễn Thanh Bình 57QH Nguyễn Trường Giang Tuần 11
(26/2/2018)
Kết thúc tuần 18
(16/4/2018)
Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018
2 2190456 Lê Hữu Đức 56KD1
3 2018960 Nguyễn Minh Hiền 60KD5
4 2017961 Nguyễn Duy Khánh 61KD5
5 2118959 Trịnh Hải Nam 59KD1
6 2026261 Phạm Văn Nhuận 61KD1
7 2029161 Nguyễn Vinh Quang 61KD4
8 2028361 Nguyễn Sĩ Quân 61KD5
9 2053258 Phạm Ngọc Sơn 58QH1
10 2014559 Nguyễn Tiến Thành 59KD4
Môn/nhóm: 351617 – Đồ án Dân dụng 2 nhóm LOPNV20
STT Mã Sinh Viên Tên Sinh Viên Mã lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 2246357 Lương Thị Bay 57QH Lương Thị Hiền
01682405968
Tuần 11
(26/2/2018)
Kết thúc tuần 18
(16/4/2018)
Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018
2 2141158 Phạm Đức Cảnh 58KD4
3 2101858 Nguyễn Văn Chiến 58QH2
4 2128059 Phạm Văn Duẩn 59KD4
5 2007658 Lại Vĩ Đại 58QH2
6 2029758 Nguyễn Thế Hải 58KD1
7 2125755 Trần Văn Hải 55KD6
8 2018960 Nguyễn Minh Hiền 60KD5
9 2005460 Lê Huy Hùng 60KD5 Vũ Thị Ngọc Anh
0904449103
Tuần 11
(26/2/2018)
Kết thúc tuần 18
(16/4/2018)
Nộp bài tuần 19 vào 15h00, thứ Sáu, ngày 27/4/2018
10 2205957 Nguyễn Thành Khang 57KD4
11 2071159 Đỗ Thị Diễm My 59KD6
12 2118959 Trịnh Hải Nam 59KD1
13 2026261 Phạm Văn Nhuận 61KD1
14 2029161 Nguyễn Vinh Quang 61KD4
15 2028361 Nguyễn Sĩ Quân 61KD5
16 2169057 Nguyễn Quang Thảo 57KD6
17 2041860 Nguyễn Ngọc Thịnh 60KD4

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: