Balkrishna Doshi và 12 điều cần biết về chủ nhân giải thưởng Pritzker 2018

Balkrishna Doshi một trong những kiến trúc sư hành nghề được kính trọng nhất của kiến trúc Ấn Độ, sinh ra tại Pune, năm 1927. Gần 90 năm sau, hội đồng Giải thưởng Pritzker đã trao giải Pritzker 2018 cho Doshi. Chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử của Doshi – kể cả mốiContinue reading “Balkrishna Doshi và 12 điều cần biết về chủ nhân giải thưởng Pritzker 2018”

Advertisement