Balkrishna Doshi và 12 điều cần biết về chủ nhân giải thưởng Pritzker 2018

This slideshow requires JavaScript.

Balkrishna Doshi một trong những kiến trúc sư hành nghề được kính trọng nhất của kiến trúc Ấn Độ, sinh ra tại Pune, năm 1927. Gần 90 năm sau, hội đồng Giải thưởng Pritzker đã trao giải Pritzker 2018 cho Doshi. Chúng ta cùng tìm hiểu về lịch sử của Doshi – kể cả mối quan hệ gần gũi của ông với huyền thoại Le Corbusier – trong danh sách các sự kiện thú vị sau đây.

Read More »

Advertisements