LỊCH HỌC VẼ GHI 61KD, QH

Danh sách phân nhóm Giấy cam đoan Mã MH Môn học Ngày giảng lý thuyết Lớp Số SV Phòng Giảng viên 351614 VẼ GHI 14h00, thứ 2 ngày 19/03/2018 61KD1 48 24.H2 Vũ Thị Ngọc Anh 61KD2 34 27.H2 Nguyễn Hồng Hương 61KD3 42 32.H2 Ngô Việt Anh 61KD4 48 33.H2 Lương Thị Hiền 61KD5Continue reading “LỊCH HỌC VẼ GHI 61KD, QH”

Advertisement