KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐATN ĐỢT 3

Thời gian: 8h30, thứ Sáu, ngày 30 tháng 3 năm 2018 Địa điểm: P509.A1. Nội dung kiểm tra: Toàn bộ khối lượng trước khi thể hiện đồ án gồm Phần Kiến trúc: 8.5 điểm Phần Kỹ thuật: 1.5 điểm Lưu ý: Toàn bộ giấy tờ mang đi kiểm tra đều phải có chữ ký củaContinue reading “KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 3 – ĐATN ĐỢT 3”

Advertisement